We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsan türünü yok olmaktan, kadını aşağılanmaktan “Müslüman aile” kurtarabilir ancak (2)

161 196 18
17.08.2020

Kadının ve çocuğun modern toplum kadar aşağılandığı başka bir toplum tipine rastlamak zordur insanlık tarihinde.

AŞAĞILANMANIN NEDENİ: SOSYAL DARWİNİZM

Kadının ve çocuğun, yanı sıra da beyaz olmayan herkesin aşağılanmasının temel nedeni, “sosyal Darwinizm” ilkesiydi: Güçlü olanın hayatta kalması öngörülüyordu.

Herbert Spencer, bu “sosyal Darwinizm”i, öylesine ürpertici bir dille normalmiş gibi anlatır ki, küçük dilinizi yutarsınız.

Güçlü olan haklıdır, der. Güçsüz olansa haksızdır, dolayısıyla doğal seleksiyona tabi tutulmalıdır.

Darwin’in evrim teorisinin en güçlü ilklerinden biri devrededir burada: Survival of the fittest: Güçlü olanın yaşama halkına sahip olması!

Çok vahşice ve ruhsuzca!

Masumane siyasî ve ekonomik haklar hareketi olarak doğan kadın hakları, zamanla feminizme dönüştü; ikinci ve üçüncü dalga hareketlerle cinsiyet ayırımcılığına ve düşmanlığına evrildi; oradan eşcinsel hareketlerle cinsiyetsizliğe yöneldi: Survival of the fittest ilkesi burada da hükmünü icra etti!

Batı’da haklı gerekçelerle doğan feminist hareket, ontolojik olarak da, biyolojik olarak da, sosyolojik olarak da şiddet yüklü bir hareketti: Ontolojik şiddet, alıp verdiği nefes bile elinde olmayan insanın “beden benimdir, istediğim tasarruf halkına sahibim”, diyerek Tanrı’ya meydan okuma kaygısı gütmesinde kendini gösterir. Biyolojik şiddet, kadın cinsiyetini fetişleştirmekte; sosyolojik şiddetse, erkeğe husumet beslemekte...

Bütün bunların varacağı nokta, elbette ki, cinsiyetin reddi olacaktı... İfrattan tefrite... Bir uçtan diğerine...

İNSAN TÜRÜNÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE!

Nedir bu?

İnsan türünün uçuruma sürüklemesidir.

Buna biz “dur!” diyebiliriz sadece. Biz Müslümanlar.........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play