We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dünyanın Yahudi sorunu

347 173 0
31.01.2020

Çağdaş dünyanın kurulmasında Yahudilerin belirleyici rolleri var: Kapitalizm, İngilizlerin olduğu kadar Yahudilerin de eseri. Bütün dünya da İngilizlerle Yahudilerin esiri.

Büyük bir genelleme bu; ama kapitalizmin, gözle görülür bir dünya hegemonyası kurduğu iki asırdır manzara böyle!

İKİ ABD: WASP VE YAHUDİ GÜCÜ

Modernitenin zirveye ulaştığı, postmoderniteye evrildiği iki asırlık dünya sisteminin iki kurucu ve koruyucu aktörü var: İngilizler ve Yahudiler.

Sanayi Devrimi, elbette ki, İngilizlerin eseri. Endüstri 4.0’ın ilk ikisi, (fabrika, demir-çelik ve elektronik devrim) temelde İngilizlere ait. Kapitalizmin temellerini atan ekonomi-politik devrim ve çıktısı, dolayısıyla taşıyıcısı “ekonomik insan” modeli, İngilizler tarafından geliştirildi.

Endüstri 4.0’ın son iki ayağı, bilgisayar ve dijital devrimi ise ABD’deki Yahudilerin eseri.

Burada iki güçten sözediyoruz: Birincisi WASP yani beyaz-anglo sakson-protestan özelliklerini taşıyan ABD’yi kuran beyazlar. Merkezi’nde İngilizlerin olduğu, Hollandalı, Fransız, Alman, İskoç, İtalyan ve İrlandalılardan oluşan Amerika kıtasını işgal ederek, kadîm kızılderili kültürlerini, medeniyetlerini tarihten silen Avrupalı işgalci, soyguncu, haydut beyaz sömürgeciler bunlar.

Bunlar, son yarım asırdır, ABD’deki hükümranlıklarını kaybettiler. Trump, işte bunların temsilcisi.

ABD, YAHUDİ GÜCÜ’NÜN İŞGALİ ALTINDA!

ABD, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yahudi gücü tarafından her bakımdan işgal edildi, bütün kurumlarıyla Yahudilerin eline geçti. Amerikan derin devleti, “müesses nizam”ı Yahudi gücü’nün........

© Yeni Şafak