We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bize bir Enderun gerek...

313 32 24
10.02.2020

Ülkemizde üstün yetenekli çocuklar “su gibi harcanıyor”...

Dünyayı Enderun modeli gibi üstün yetenekli ve kişilikli kişilerin özenli olarak eğitildiği kurumların eseri insanlarla yönettiğimizi dünya biliyor ama biz bilmiyoruz yalnızca.

Mustafa Ruhi Şirin, üstün yetenekli çocukların eğitimine neredeyse hayatını vakfetmiş ama devletin gereken ilgiyi ve desteği esirgediği büyük işlere imza atan bir öncü. Yüzyıllık, iki yüzyıllık periyotlarla düşünüyor ve geleceğimizi kuracak kurumların temellerini atıyor...

YETENEKLERE SAHİP ÇIKAMAZSAK...

Bu çerçevede, Türkiye Yetenekleri Geliştirme Kurumu kurulması gayreti var. Bu kurumun kuruluşu için yola çıkarken şu ana sorunun cevabını arıyor: Türkiye’nin yetenek eğitimi yanında, sürdürülebilirliği ve istihdamı sağlayan ve beyin dolaşımında tercih edilen bir ülke durumuna gelebilmesi için, hangi stratejik amaçları ve eylemleri gerçekleştirmesi gerekir?

Önümüzü açacak kurumun kapılarını açacak kilit soru bu ve bu sorunun cevabı aranırken kurumun amaç ve kapsam çerçevesi şöyle belirlenmiş:

Bireylerdeki yeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi, ülke yararına verimli hale getirilmesi için gerekli strateji ve politikaları tespit eden, araştırma-geliştirme ve uygulamaları özendiren, gerekli alt yapı ve araçların oluşturulmasına katkı sağlayan, ilgili kurum ve tüzel kişilerle işbirliğini kuran, ülkede yeteneklerin geliştirilmesi kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek.

En yetenekli çocuklarımız, bugün bizim medeniyetimize yabancı hatta düşman kurumların elinde mankurtlaştırılıyor. O yüzden acilen bu ülkede kuşatıcı medeniyet dinamiklerimiz........

© Yeni Şafak