We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeşil Ordu

16 3 1
03.07.2022

NATO 2022 Strateji Belgesi’ne göre Türk ordusu diğer tüm NATO ordularıyla beraber karbon emisyonunu 2030 itibariyle 0’a, 2050 itibariyle ise net sıfır emisyona inecek ölçüde azaltacak. NATO zirvesinin en önemli çıktısı belki de bu. Bugünden tezi yok durum analizi yapıp yatırım ve finansman modellerine sistematik biçimde çalışılmasını gerektiren bir belge notu. Tüm NATO ülkelerinde kamu bütçeleri ve kamu maliyesi çarpıcı şekilde değişeceği gibi trilyonlarca dolarlık bir dönüşüm pazarı kurulacak. Yani bu hem bir pazar meselesi hem de gelecek nesillerin güvenliği meselesi.

Karar gereği makine, ekipman, silah ve ordunun kullandığı enerji kaynakları dahil yeşil duyarlı olacak. Yani çevreyi kirletmeyecek. Enerji kaynakları üzerinden bir durum analizi yaparsak Türkiye’nin, jeotermal, rüzgâr, güneş gibi tüm yeşil enerji imkânlarından NATO içinde en avantajlı yararlanabilecek ülkelerden birisi olduğu görülür. Belki ordu müstahkemlerinin hem konum hem bina tasarımlarını da buna uygun olarak değiştirebilecek kabiliyeti de var.

Makine, ekipman ve silah başlığında da Türkiye’nin belli avantajları var. Kendi geliştirdiği sistemler yeşil uyuma müsait sistemler. Dahası uyumu sağlamak için ordu envanterinin yerli imkânlarla yeşil dönüşümü de mümkün. Hem diğerSA NATO ülkelerinin doğmuş bulunan bu dönüşüm ihtiyacını karşılayabilmesi için Türkiye potansiyel bir üretici. Yani Türkiye, trilyonlarca dolarlık yeşil ordu pazarından kayda değer bir pay alabilir. En azından net ithalatçı durumundan net ihracatçı durumuna gelmeye yaklaşabilir. Fazlası da olabilir. Bu saatten sonra Türkiye, hangi silah sistemlerini satın alacağına da........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play