We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

YEP ve kredi genişlemesi

8 2 1
10.05.2022

Ekonomi bir bilmece değil, bilmecelerden oluşan bir bulmacadır. Her bir değişken bir diğerini etkileme gücüne sahiptir ve nerdeyse sonsuz sayıda (sayılamaz ya da ölçülemez çoklukta) değişken vardır. O yüzden etkilerin hangi tepkilere neden olacağını önden tahlil etmek çok zordur. İfade ettiğim bu husus gelişen bir farkındalıktır ve geliştikçe ekonomi politikalarını da sorgulamaya açmaktadır.

Bu yüzden mümkün olduğunca ekonomiyi manipüle etmeyen karakterdeki ekonomi politikası bileşeniyle sürdürmek anlamına gelen “nötr”leştirme yükselen bir trend haline gelmiştir. Nötr faiz oranı, nötr işsizlik oranı, nötr enflasyon gibi başlıklar altında bu tartışmalar kümelenir.

Nötr faiz, enflasyon kadar faiz demek değildir. Bir biçimde hem istihdamı ve büyümeyi hem de enflasyonu optimum seviyede bırakan ya da tasarruf-yatırım denklemini mükemmel işleten ideal oran olarak görülür ve her ekonomi tarafından kendi dinamikleri içinde hesaplanmaya çalışılır.

Fakat ekonomi politikalarıyla nötrleşme arayışına girilmesi dahi nötrü bozabilir. Yine de toplam ekonomi manipüle edilmiş bir bütündür. Yani ifsad edilmiştir. Dünyaya adalet verilmiş ve fakat insan bunu bozmuş ve bozmaya devam etmektedir. O yüzden ekonomi politikalarının maliye kısmıyla bunların düzeltilmeye çalışılması tartıştığım bağlamın dışında görülmelidir. Gene de üçüncü sektör (bknz. 12 Nisan tarihli yazım) mevcut olsa bu düzeltmelere ihtiyacın sadece olağanüstü durumlarda oluşacağını tekrar not etmek isterim.

Bu tartışmayı açtım çünkü Türkiye’de Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) da bir nötrleştirme gayreti olarak iletişiminin kurulmaya çalışıldığını anlıyorum.

Hem Türkiye YEP’in de kendi ekonomik........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play