We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye globalleşmesini yaratırken globalleştirilmesinden vazgeçiyor

5 1 3
12.07.2022

Globalleşmeden vazgeçiş bugünün yeni trendidir. Mesela “make America great again” ya da “America first” globalleşmeden vazgeçişin sloganlaştırılmış halidir, başka bir şey anlatmaz. Sadece ABD değil, tüm dünya pandemideki kırılganlıklar, savaştaki bağımlılıklar derken bu akıma kapılmış durumdadır. Türkiye dâhil. Hem daha geniş bir bağlamda ve daha yapısal biçimde... Bu tespitime “ama Türkiye ihracatını artırmaya odaklanıyor, bu da globalleşme düşüncesi içinde kaldığını göstermez mi?” şeklinde haklı bir itiraz gelebilir. Ben de buna; Türkiye’nin globalleşmesinin doğru analiz edilmesi gerektiği, cevabını veririm.

Şimdi bu analizi yapalım. Gelişimi incelendiğinde dünyanın uluslararası şirket yatırımlarıyla ve mal -kanalından globalleştirildiği görülür. Fakat Türkiye için durum farklıdır. Türkiye mal kanalından globalleştirilmemiş hatta kendi globalleşmesini yaratmıştır. (Buradan hareketle globalleşmede globalleştiren ve globalleştirilen gibi iki tarafın bulunduğu da anlaşılabilir.) Gene de Türkiye mal pazarında kendi globalleşmesini yaratmak için finansta globalleştirilmeye maruz kalmıştır. Daha doğrusu mal ve hizmet pazarında kendine yetmek ve globalleşmek için mali olarak eksik kalması hasebiyle finansta globalleştirilmeye bağımlı hale gelmiştir.

Türkiye bugün eş anlı olarak hem mal ve hizmet pazarında globalde daha güçlü bir oyuncu olmaya hem de finansal anlamda bağımlılığından kurtulmaya çalışmaktadır.

Türkiye’nin yeni ekonomi politikası bir teze bindirilecekse; globalleşmesi için globalleştirilmesinden vazgeçiyor, derim. Sancılı olmayacak demem.

Politikanın handikabı bunu mevcut ekonomi doktrini içinde icraya çalışmasıdır. Amerika için de handikap aynıdır, başkası için de… Hem Amerika yeniden büyük yapılacak hem de mesela kotalar indirilmek durumunda kalınacak, çünkü kamuoyu Çin malına talep duymaya........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play