We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tarımı planlamak; sözleşmeli üretim

13 3 0
15.05.2022

Tarım sektöründe bir planlama sorunu olduğu uzun yıllardır konuşulagelir. Bu sorun, stratejik ürünlerin pazarda çıktı açığı oluşmayacak kadar hazır bulunması ve eş anlı olarak ürün fiyatlarının anlamlı seviyede kalması bileşenlerinden oluşur.

Çoğu seneler ya ürün miktarında ya da emeğini, enerjisini, sermayesini sürece katan çiftçinin hakkını alması noktasında piyasa dengesizdir.

Bu dengesizliklerin yaşanmaması içinse sözleşmeli üretime başvurulur. Sözleşmeli üretim ürün fiyatının önden tayin edilerek alım-satım taahhüdü verilmesi şeklinde işler. Uygulamada kullanılacak girdi alıcı tarafından üreticiye verilir. Aktarılan bu girdiler borç kaydedilir. Çoğu seferinde de piyasa fiyatı sözleşme fiyatını tutmaz ve akit bozularak borç faizli olarak tahsil edilir.

Çünkü fiyat tayin etmek illa ve ancak ya alıcının ya da satıcının mağduriyeti sonucunu verir. Çünkü tayin edilen fiyat piyasada oluşacak fiyat ihtimallerinden sadece birisidir. Piyasada fiyat, akit fiyatından düşük oluşunca alıcılar genelde vazgeçmez. Fakat tam tersinde piyasa fiyatı, akit fiyatından yüksek oluşunca üreticiler sözleşmeden vazgeçme eğilimindedir.

Bu sözleşmelere fiyat tayin etmektense hasat paylaşımlı olarak düzenlemek sorunu giderebilir. Yani alım-satım sözleşmesi yerine ortaklık sözleşmesi şeklinde üretimi planlamak mümkündür.

Hasat paylaşımlı yöntem kamunun atıl arazileri için de kullanılabilir. Kamunun atıl arazileri kiralanmak yerine hasat paylaşımlı olarak stratejik........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play