We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Selektiflik özde mi, sözde mi?

8 1 1
28.06.2022

Selektif kredi, TCMB’nin faiz politikası yeterince suiistimal edildikten ve bankalarca ettirildikten sonra sıkça duymaya başladığımız ve hassasiyet yüklenen bir kavram oldu. Selektif, ekonomi politikasında amaç ve hedeflere dönük seçiciliği ifade eder. Gerek görüldüğünde stratejilerin bileşeni olarak kullanılır. Daha çok ön açmak için yapıcı yönde işlev görür. Bazen de gene ön açmak için kısıt koyucu olabilir. Farz-ı misal bir işletme gidip kendi parasıyla ne istiyorsa yapabilir ama hanehalkının varlıklarını kredi olarak alıp hanehalkının aleyhine döviz alamaz, amacı dışında kullanamaz. Bu kısıtları getirmek de selektiflik unsurudur. Fakat bu seçicilik kısmen eyleme yansısa da yansımadığı örnekler de ortada duruyor.

Özellikle TCMB’nin söylemindeki selektif vurgusunun uygulamada karşılığının olmaması dikkat çekiyor. BDDK, son haftalarda KOBİleri kayırma ihtiyacına dönük önemli adımlar atmışken TCMB, kararlarında “KOBİ” ve “yatırım” gibi başlıklarda hiçbir selektif farkındalık sunmuyor. Sunmayabilir ama sunacağını söylüyorken yapmıyor.

Örneğin kredilere uygulanan zorunlu karşılık uygulamasında yatırım kredilerini ayırmıyor. Ve yahut da istihdamı ve ücretleri güçlü tutması gereken bir dönemden geçen Türkiye’nin istihdamını taşıyan KOBİleri için finansman imkânlarının esnek olması gerektiğini göz ardı ediyor.

Dahası iletişim-uygulama kopukluğu başka biçimlerde de kendisini gösteriyor. Bakanlığın 9 Haziran günü açıklama yapılacağına dair açıklama yapmasından bu yana Bakanlık ve “ilgili kuruluşların” sosyal medya hesaplarındaki sistematiği anlamaya çalışıyorum. Çözemiyorum.

Öncelikle ilk açıklama yapılacağı duyurusundan sonra Bakanlık sosyal medya hesabının takipçi sayısının gözle........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play