We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mayıs enflasyonu

12 4 1
05.06.2022

Fiyatlar genel seviyesindeki artış Mayıs ayında hızını kesmiş olsa da devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı aylarının düşük olan enflasyon verisi göz önüne alındığında devreye girecek baz etkisi beklentiyi yükseltmişti. Rakam, bir takım tartışmalarla beraber beklentilerin altında geldi. Gene de TÜİK verisinden yüksek olan beklentiler dahi enflasyonun hızının yavaşlayacağına işaret ediyordu. Rakam, umulduğu gibi yaza girişin ve tarla mahsulü taze sebze-meyvenin pazara sunulmasının etkisini ortaya koydu. Fakat yönlendirilen fiyatlardaki ÖTV artışı etkisine rağmen enflasyon sepetinin ağırlıklı kalemlerinde artış hala güçlü…

Politika seti üzerinden ekonomiye bir ayar vermek için enflasyonun hızının düşüş trendine girdiğini görmek önemli ancak enerji tarafı göz ardı edilemeyecek kadar belirsiz. Üstelik bu belirsizlik dezenflasyonist etkilerin harekete geçmesini engelleyebilir. Çünkü enerji fiyatları, kendi enflasyonist tesiri kadar çıpa işlevi gördüğü atalet (fiyatların artışına alışmaktan kaynaklı artış) problemini besler. Diğer taraftan enerji, cari açık kaynaklı dengesizlikler üzerinde de temel aktör olarak rol oynar. Bu kısmı da tek başına enflasyon üzerine endişeleri artırmaya yeter. O yüzden henüz sürdürülebilir bir azalış trendi oluşup oluşmadığı soru işareti olarak görülebilir. (Enerji faturalarındaki olağanüstü sübvansiyonları da gözardı etmemek gerekir.)

Türkiye’nin enerji harcamalarının cari açık ilişkisini gösteren bir grafik hazırladım. Veri iki eğri sunuyor. Birincisi ham petrol ithalatının olası tutarının gayrisafi yurtiçi hasılaya........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play