We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Maliye politikaları mı, para politikaları mı, yoksa…

8 1 1
19.07.2022

Tüm dünya bir tercihi tartışıyor; para politikası mı, maliye politikası mı? Neredeyse hiçbir ekonomi hem maliye hem para politikalarının ikisini birden işletecek durumda değil. Ya borçlular ya da bugünkü para sisteminin mağdurular. Hatta birçok ekonomi aşırı borçlu olduğu için ne para politikasına ne de maliye politikasına başvurabilir durumda. Tamamen kayıtsızlar.

Bana sorularsa ne para politikaları ne de maliye politikaları derim. Para etkisiz olmalıdır görüşüne bugünkü para sisteminin kusurlarından da hareketle katılırım. Maliye politikaları ise bugünkü paradigmadan kendi başarısı kendini yok edecek bir enstrüman seti sunar. Vermenin sonu olmadığı gibi refah devleti düşüncesinin gereği olarak görülür ve refah devleti uzun zaman önce terk edilmiş bir ideolojidir. Para ve maliye politikalarını gene de yadsımıyorum ama olağan değil, olağanüstü durumların enstrümanı olarak ele alınmalı diye düşünüyorum. Bunlar zaten olağanüstü durumlarda başvurulan araçlardır denebilir. Ama uygulama öyle değildir. Bugünkü şartlar olağanüstü değil midir, diye sorulsa ona da “evet öyledir” cevabını veririm. Fakat bu olağanüstülük bir eksiklikten kaynaklanıyor. Hatta bu eksikliği şeksiz ve gümansız destekliyoruz. Böylece de para ve maliye politikalarına çekemeyecekleri yükler vuruyoruz.

Bence para ve maliye politikalarından başka ya da onları minimize eden üçüncü bir yol var; o da üçüncü sektördür. Yani sivil toplumun kendi mekanizmaları… Vakıflarıyla, kooperatifleriyle, sosyal finansıyla ve diğer yönetişim araçlarıyla kurabileceği regüle edici bir güç… İşte bu eksik… Ve dahi kanaatimce ekonomi politiğin asıl bileşenidir; üçüncü sektörün işletilmesi.

Onun yokluğu yahut yetersizliği olağanüstülük potansiyelini artırıp canlı tutar ve maliye politikasına haddinden fazla anlam yüklenmesine neden olur. Üstelik maliye politikasına, sivil toplumun kendi mekanizmalarının yokluğu telafi........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play