We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bankaların kârından personel yararlanıyor mu?

8 3 1
26.07.2022

Bankaların kârlılıkları üzerine hayli tartışma getirildi. Bankaların yabancı sermayenin eline geçmesi ve ortakların döviz cinsinden getiri bekliyor olması üzerindeyse durulmadı. Hatta neredeyse işin bu kısmına hiç dokunulmadı dahi. Bu es geçiş bile yerli sermayeli bankaların piyasaya hâkim olmasının ne denli önemli olduğunu göstermeye yeter. Çünkü çarpık bir durum olsa da eleştirilmeyecektir.

Türkiye, 80 sonrası dönemde bankalarının bir bölümü, kısmen yahut tamamen yabancı sermayeye geçmiş bir ekonomidir. Sıcak para (toksik portföy yatırımları) yanında biraz da bankacılık sisteminin bu yapısı yüzünden daha önce köşemden Türkiye için finansal yerlileşme (globalizasyondan dönüş) tartışmasını açtım. Türkiye gerçekten finansal globalleştirilmesinden geri dönüyorsa sadece portföy yatırımları değil, bankacılık kesiminin ortaklık yapısı üzerine de düşünmesi lazım gelir. Sıkça bir ihtiyaç olduğunu vurguladığım kooperatif bankacılığı gibi toplumun kendine ait olan bankaların sisteme kazandırılması bu nedenle önemlidir.

Mevduat bankaları içinde yabancı sermayeli bankaların aktif payı bugün için $ civarıdır. Fon toplamaya yetkili diğer gruptan olan yabancı sermayeli katılım bankaları eklendiğinde bu oran yükselir. Yerli sermayede olup yabancı ortaklarının belli bir ağırlığı olanları da katarsak oran bir miktar daha artacaktır. Yüksek........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play