We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

6 şirkete tavsiyeler

3 1 1
01.05.2022

Tasarruf finans, özellikle enflasyonunu yönetebilen, nüfus artışı yavaş olan ve konut stoku sorunu bulunmayan ekonomilerde yaygın mortgage modellerinden birisidir. Gerçekte ise Türkiye gibi enflasyonist, hızlı nüfus artışlı ve stok geliştirmede planlama ihtiyaçlı ekonomiler için daha işlevsel bir model olarak ön plana çıkabilir. Zaten elde edilebilecek dışsalların tamamına ulaştıracak kapasite henüz yetişmemiş olsa da bu doğru hikâye bileşenlerinin Türkiye’de evim şirketleriyle karşılık bulduğu görülmüştür.

2015 yılından sonra hızlıca artan sayılarıyla 40’ı aşkın firma ortaya çıkmış sektörün büyüklüğü 40 milyar liranın, sözleşme adedi 300 binin üzerindeki seviyelere ulaşmıştı.

Bu kırılımda, modelin kredi hüviyetini almasını sağlayan ürün geliştirmeleri kadar makroekonominin ve konut piyasasının elverişliliği de belirleyiciydi. Fakat artan sayılarıyla sektöre dönüşen evim uygulamaları çarpık rekabet yorumu ve suiistimallerle şirket enflasyonu görüntüsü vermeye başlamıştı. Normalde hoşa gidebilecek çeşitlilik ve derinlik evim örneğinde fayda değil, bariz bir zarar üretiyordu. Kamu bu duruma daha fazla kayıtsız kalmadı. İş modeli, olası mağduriyetlerin önünü kesmek üzere düzenleme kapsamına alındı.

Sistemdeki tüm müşterilerin menfaatleri, gerektiği yerde şirketlerin anlamlı bir veya birkaç birleşmesiyle korunmak istendi. Fakat hem birleşme ihtiyacındaki şirketlerin kendileri hem sektörün diğer oyuncuları gereğince sorumluluk almadı veya alamadı ve intibak başvuruları uygun bulunmayan onlarcası tasfiye edildiler. Aslında önlerinde çok büyük bir fırsat vardı ancak belki fırsatın büyüklüğü vizyonlarını aşmıştı da denebilir.

Tasfiye edilen firmaların 40 bini aştığı düşünülen müşterileri için hâlâ yeterli çözüm sunulamadı. Gene de kamu otoritelerinin konunun üzerinde........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play