We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeni Yeşil Mutabakat (1)

51 7 2
03.12.2020

Biden’ın çok parlak bir Başkanlık performansı gösterebileceğine dâir şüphelerim var. Ama nihâî kertede bunun çok da mühim olduğunu düşünmüyorum. Târihe “Biden Devri” olarak geçecek çok iddialı bir programı olduğunu görüyorum. Bu, hazırlıkları 2000’li senelerin başına kadar götürülebilecek, Demokratlar tarafından hazırlanmış uzun bir hazırlık evresine sâhip bir program. Bu programın bir de adı var: New Green Deal. Yâni, “Yeni Yeşil Mutabakat”.. Referansını 1930’larda Franklin Roosevelt’in adıyla anılan New Deal’e (Yeni Mutabakat) yapıyor. Tabiî ki muhteviyâtı onsan çok farklı. Bu programın bir tahlili gerekiyor. Biraz uzun olacak, ama buna değeceğini zannediyorum.

Roosevelt, bu programı 1929 Krizi’ni aşmak için hazırlattı. İçeriği büyük ölçüde Keynesgil; yâni, “Tam İstihdam”, “Büyüme” ve “Yeniden Bölüşüm” temelli bir programdır bu. ABD’yi devâsa bir üretim gücü olarak ayağa kaldırmış, II.Genel Savaş’a hazırlamış ve ABD Asrı olarak olarak bilinen 20.Asra taşımıştır. 1950’lerde, başta Mc Carthyci müdahalelerle programın “Yeniden Bölüşüm” ayağı büyük ölçüde tırpalanmış olsa da bu programın 1970’lerin sonuna kadar devâm ettirildiğini görüyoruz.. Bu devirde Amerikan orta sınıflarının yükselişi ve refâhı göz alıcı bir şekilde yükselmiştir. Ama daha mühimi ABD hayat tarzı ve tüketim standartları dünyâdaki tesirini göstermeye başlamıştır. Bu aynı zamanda çok mühim bir ekonomik zihniyet dönüşümüne de işâret etmektedir. O zamana kadar Avrupa’da gelişen ve “üretim” ile eşleşen “Homo Economicus kavramını “tüketim” ile eşleştiren bir kırılmadır bu. Bu kırılma, kapitalizmin mâhut arz/fazlası ile talep/eksikliği dengesizliğini giderme kapasitesine sâhip yeni bir açılımdır. Avrupa insanı -Homo Europaeus-, Amerika insanı-Homo........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play