We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Birleşik Krallık yeniden sahne alırken

66 0 0
14.01.2019

Dünyâ işbölümünün hâkim güçlerinin ,gerek kendi aralarındaki rekâbette, gerek güçsüz coğrafyaları bağımlılaştırırken bir “dengeleme” siyâseti gittikleri eskiden beri bilinir. Aslında “dengeleme” kavramı hayli yumuşak bir terim. Ben bunu daha çok “kilitleme” olarak değerlendiriyorum. Kilitleme, hem “parçalamayı”, hem de “birleştirme stratejilerini” ifâde ediyor. Bakacağız..

Yüzyıllarca devâm eden “Britanya Hegemonyası” devirlerinde “kilitleme” strateji ve taktiklerinin incelikli misâllerini görüyoruz. Evvelâ rekâbet alanlarına bakalım: Kıt’a Avrupasında Birleşik Krallığa rakip olabilecek güçler, yâni Fransa ve Almanya’nın önünü almak için , bu iki gücü kendi aralarında âdeta “kan davâlı” hâle getirmek ve defâlarca savaştırmak bunun tipik bir göstergesidir. Bu yetmiyormuş gibi, Çarlık Rusyasını Fransa ve Almanya ile çatıştırmak, Rusya’nın da başına da daha doğuda Japonya’yı musallat etmek senaryonun diğer boyutları olarak tezâhür etmiştir. Almanya, 1871’de siyâsal birliğini sağlayıp gücünü tek başına ispatlama ihtirâsına kapılınca bu defâ Birleşik Krallık Fransa ve Rusya’yı yanına alarak Almanya’yı yalnızlaştırmış ve bertaraf etmiştir. Gâlip geldikten sonra da, Osmanlı’nın paylaşımında bu iki gücü başından def etmesini bilmiştir.. Fransa’ya verilen sözlerin tutulmamayarak masadan eli boş gönderilmesi, Rusya’da ise “ihtilâli tezgâhlamak” bu “def etme” siyâsetlerinin başarısını tescilleyen olaylardır.

II. Genel Savaş’ta ise Birleşik Krallığın hesapları başlangıçta istediği gibi işlememiştir. Beklentileri Hitler ve Stalin’in savaşmasıydı. Ama başlangıçta Sovyetler Birliği ile Nazi Almanya’sının “Saldırmazlık Anlaşması” imzalaması ve Hitler’in beklemedikleri bir şekilde Avrupa’yı işgâl etmeye........

© Yeni Şafak