We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sanat nedir?

36 11 5
02.08.2020

Sanat ne’liği hakkında soru sormayı sevmediğim kadar, sorulmasını da sevmem. Zira, tıpkı kedinin kedice varlığı nedeniyle kedi olması gibi, sanat da kendi varlığı nedeniyle sanattır. Dolayısıyla manası aşikar olan bir şeyi açıklamaya kalkışmak, yeni bir lafız yüküyle onu bulandırmaktan başka bir sonuç vermez ve zaten bu esasta mana lafza ve işarete girmez.

Fakat konuyu bu şekliyle çerçevelememiz şu problemi de beraberinde getirir: sanat dediğimizde kendi zamanımızın içinden konuşuyor olmamız nedeniyle, bunu yoracağımız ilk şey modern sanattır. 18. yüzyıldan itibaren estetik performansın, eser yaratımının karşılığı olarak dünya dillerine, dolayısıyla bizim dilimize de giren sanat kelime ve fiili ancak sanat nedir sorusuna konu olabilir. Diğer bir ifadeyle, kadim bir kelime olarak moderni de içine alan sanat kelimesi, mezkur soruyu ve ezberletilmiş tüm tanımları aştığı gibi, asıl o sorunun ve ezberlerin unutulmasıyla kendi dilsel ve anlamsal hakikatini açığa vurabilir.

Biz, günümüz sanatı bakımından hiçbir pratik yararı hedeflemeksizin, salt kendi dışındaki tüm sanatların tasallutundan arındırılmış olarak Müslüman sanatçının sanat aklına dair nazari bir arkeolojiyi hedeflediğimiz ilgili yazılarımızda, daha işin başındayken belirttiğimiz doğrultuda sanat kelimesine bakma ihtiyacındayız. Hal böyle olunca Kur’an’a ve Peygamber Efendimiz’in hadislerine başvurmamız da işin tabiatındandır.

Arapça olan, -Mu’cemü’l-Müfehres’teki kayda göre- Kur’an’da sana’û ve bu kökten türetilerek, on........

© Yeni Şafak