We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

* Dünyanın en büyükleri karşımızda! Figüranlarla oyalanma vakti değil. * Siz, açık açık bu ülkeye “kendini savunma” demek istiyorsunuz! Hayal kırıklığına uğrayacaksınız! * Türkiye için yorulanlardan, bedel ödeyenlerden intikam alınmasına izin vermeyeceğiz.

244 210 0
17.06.2019

Küçük cümleler kurmayın. Küçük iddialarla oyalanmayın. Küçük hayallere kanmayın. Türkiye’nin büyük yürüyüşünü sulandıranlara saygı duymayın. Ülkemizi küçümseyenlere, hafife alanlara, çaresiz gösterenlere, kendi hesaplarını Türkiye’nin gidişatına yönelik eleştirilerle örtüp pazarlayanlara inanmayın.

Bizim çok büyük iddialarımız var. Yüzyıllardır devam eden hesaplarımız var. 20. yüzyılda kırılan gururumuz ve hasret kaldığımız umutlarımız var. Bir yüz yıl dayandığımız korkunç bir sabrımız var.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ KARŞIMIZDA! FİGÜRANLARLA OYALANMA VAKTİ DEĞİL..

İçimize gömdüğümüz suskunluğumuz var. Ve bugün serbest bırakmaya karar verdiğimiz coşkumuz var. İşte bu karardan sonra başlayan çok yönlü saldırılar var. Yeniden başlayan hesaplaşmamız var.

Bugün küçük cümlelerle konuşma zamanı değil. Bugün birbirimizle uğraşma zamanı değil. Bugün dar çıkar hesaplarıyla, hasetlerle ülkemizin enerjisini harcama vakti değil.

Bugün küçük adımlarla, figüranlarla oyalanma vakti değil. Bugün ihtiraslarla, başkalarının dağıttığı küçük rollerle körleşme vakti değil.

Dünyanın en büyükleri karşımıza dikilmişse, tehdit ediyorsa, o kadar büyük iddiaların sahibiyiz demektir. Kavganız ne kadar büyükse iddianız da o kadar büyüktür. Tarih yapıcı millet olmak böyle bir şeydir.

BU MİLLETİN GENETİĞİNE İŞLEMİŞ BİR DAVAMIZ VAR.. İÇİMİZDEKİ ATEŞİ SERBEST BIRAKMA VAKTİ..

Siz ne kadar büyükseniz düşmanınız da o kadar büyük olur. Bugün oyun kurucularla uğraşmak varken, onlarla hesaplaşmaya girmişken, Anadolu bir kez daha tarih yapıcı rolüne sarılmışken kuklalarla oyalanma vakti değil.

Çünkü: Geçmişimizden aldığımız ilham ve ruh, coğrafyamızın şehirlerinden aldığımız sorumluluk, geleceğe yönelik taahhütlerimiz var. Bu milletin genetiğine işlemiş bir davamız var.

Bugün yakılıp yıkılan coğrafyamızın, harabeye dönüşen şehirlerimizin, aşağılanan değerlerimizin, kıyıma uğratılan milyonlarımızın acıları var. Tarihin bu yeni kavşağında önümüze açılan sayfalar var. Bu sayfalara yazılacak cümleler var. İçimizdeki ateşi serbest bırakmak var.

TÜRKİYE İÇİN YORULANLARDAN, BEDEL ÖDEYENLERDEN İNTİKAM ALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ..

Ülkemize doğrudan bir şey dişemeyenlerin, Türkiye’nin mücadelesine doğrudan karşı çıkma cesareti gösteremeyenlerin, bunu yaparlarsa millet tarafından yargılanıp mahkum edileceklerini bilenlerin, çokuluslu hesapları içselleştirip kendi varoluşları ve iddiaları gibi pazarlamalarına, bir milletin tarih yürüyüşünü “hakkaniyet, adalet” gibi zarif kavramlarla sabote etmelerine izin vermeyiz, veremeyiz.

Doğu’da, Batı’da, Güney’de ve Kuzey’de geleceğin Türkiye’si için koşturanlardan,bedel ödeyenlerden, yorulanlardan, haksızlığa uğrayanlardan intikam alınmasına izin........

© Yeni Şafak