We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gönüllü cinsellik serbest, evlilik cinselliği yasak!

51 0 0
16.01.2019

Belçika’da “cinsel rıza” yaşı, 16 yaşından 14’e indirildi. Avrupa’da cinsel ilişkide rıza yaşı Almanya, Estonya, İtalya ve Portekiz gibi birçok ülkede artık 14 yaş kabul ediliyor. Ben buna cinsel rıza yerine “cinsel gönüllülük” diyorum. Avrupa’nın modern cinsellik kültürü, uzun süren manastır tecrübelerine karşı verilen meydan okumalardan doğdu.

Önceleri kilise olabildiğince sınırları zapt-u rapt altına alarak, aşağılayarak ve dışlayarak bir cinsiyet politikasına sahipti. Sonra buna meydan okundu ve serbestlik ortaya çıktı. Cinsellik, arzunun doyumu ile vardığı mutluluğun kaynağı kabul edildi. Psikanalizin kurucusu Freud da bunu teorileştirdi. Kilisenin el koyduğu, darlaştırdığı ve günah saydığı cinselliğin önündeki duvarlar yıkıldı, sınırlar belirsizleşti. Mutluluğun temeli serbest cinsellik, mutsuzluğun temeli de cinsel yasaktı artık.

Batı modernliğinin bu cinsellik politikası, 68 kuşağı ile beraber devrim geçirdi. Bireyselcilik, cinsellik ve ectacy üçlemesine dayalı mutluluk bütün derinliğiyle keşfedildi. Namus kavramı alt üst oldu. Kilisenin katı yasakları tarumar edildi. Arzular şelaleye dönüştü! Haz, en fazla cinsellikle tanımlandı. Mutluluk maddeydi, madde cinsellikti, cinsel olan da hazdı. İlginç bir biçimde cinsel devrim ile aile arasında ters orantı ilişkisi oluştu. Cinsel serbestliğin sınırları genişledikçe evlilik de flulaşmaya ve anlamsızlaşmaya başladı. Cinsellik tamamen aile konsepti dışında tanımlandı. Evliliğe dayalı cinsel meşruiyetten vazgeçildi. İlginç bir biçimde “gönüllü cinsellik” 14 yaşına indirgenirken ve........

© Yeni Şafak