We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği

9 3 8
03.12.2020

Türkiye ekonomisi 2020 yılı 1. çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyürken 2. çeyrekte 9.9 daralmıştı. Son açıklanan rakama göre 3. çeyrekte ise yüzde 6.7 oranında büyüdü.

Her dönemde olduğu gibi 2020 yılının 3. çeyreğinde de ekonomik büyümeye etki eden farklı dinamikler ve faktörler öne çıkıyor.

PEKİ 3. ÇEYREKTE GERÇEKLEŞEN EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAKLARI NELER OLDU?

2020 yılı 3. çeyreğini kapsayan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları Covid-19 pandemisinin ilk dalgasının sonrasında ekonomide başlayan normalleşme aylarına denk geliyor. Bu dönemde yaşana normalleşme ile ekonomik aktivitede de kısmi toparlanma sağlandı. Özellikle, bu dönemde yaşanan güçlü kredi ivmesi sayesinde iç talepte meydana gelen artışın ekonomik büyümeye önemli katkılar sağladığı görülüyor.

Ekonomik büyümeyi belirleyen temel harcama kalemlerine baktığımızda, hane halkının yaptığı tüketim harcamalarının yüzde 9.2, yatırım harcamalarının yüzde 1.1 ve devlet harcamalarının yüzde 22.5 artığını görüyoruz. Diğer yandan, Covid-19 salgını nedeniyle başta Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesi ve bunun sonucunda düşen dış talep nedeniyle ihracat üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığı görülmektedir.

Bu nedenle, Türkiye ekonomisinde geçtiğimiz yıllarda büyüme rakamlarına önemli katkılar yapan ihracatın yüzde 22.4 oranında daraldığını, aksine ithalatın ise yüzde 15 oranında artış kaydettiğini görüyoruz.........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play