We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Makam sahipleriyle çalışan işçiler memurlardan 20 kat daha fazla mesai alacak

26 2 2
25.10.2020

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin K Cetvelinde fazla çalışma ücreti verilecek personel ile bunlara yapılacak ödeme tutarları ve süreleri belirlenmiştir. Makam sahiplerinin yanında çalışmanın külfetinin yanında bazen de mali olarak avantajlı durumu vardır. Bu görevlerde çalışanların özel yaşamları büyük oranda bitmektedir. Çünkü bunların günün her zamanında makam sahiplerinin yanında bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde bu görevlerde çalışmaları mümkün değildir. Bir de bunların makam sahiplerinin kaprislerini çekmek gibi önemli bir yükü de vardır. Ancak, şartlar aynı olsa da statüden dolayı alınan fazla mesailer arasında uçurum olabilmektedir.

En yüksek makam sahiplerinin yanında çalışanların ilave ödemeleri ne kadardır?

Bu minvalde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 14’üncü maddesinde yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele en yüksek devlet memuru aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabileceği belirtilmiştir. Buna göre; Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele en yüksek devlet memuru aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabilmektedir.

Bu personele yapılacak ek ödeme oranını belirlemeye ilgisine göre Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. Bunlara, görevlendirilmelerinden dolayı mevzuatı uyarınca da herhangi bir ad altında ödeme yapılması halinde, bu ödemelerden yalnızca biri ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam hizmetleri oldukça geniş bir kavram olup, özel kalem müdüründen çaycıya ve hizmetliye kadar bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Yine bu ödeme için personel ifadesi kullanılarak memur veya diğer statüdeki personel ayrımı da yapılmamıştır. Ayrıca, yakın koruma hizmetlerinin neler olduğu da açıktır.

Bu ödeme, en yüksek devlet memuru aylığının yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek gösterge toplamının (Gösterge:1500 Ek Gösterge:8000 = 9500) maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın % 200’ünü geçmemek üzere yapılacaktır. Bu tutarın rakamsal karşılığı ise 9500 * 0,159094 * % 200 = 3.022,78 TL ödenecek brüt tutardır. 2021 yılı birinci dönem maaş katsayısı toplu sözleşme metnine göre 0,159094 olacaktır. Ancak, enflasyon farkı olması halinde bu rakam artabilecektir. Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play