We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yine kur hareketlerini konuşuyoruz

15 0 1
31.03.2021

Son yıllarda ekonomide en çok konuşulan ve bir türlü gündemden düşmeyen TL’nin değer kaybı ya da güçlü dövizlere karşı devalüe olmasıdır.

Dışa açık liberal ekonomiyi benimsemiş ülkelerde bütün ekonomik değişkenleri etkileyen parametrenin döviz kuru hareketleri olduğunu, yediden yetmişe bütün halkımız yaşayarak öğrendi.

Türkiye’nin çözmeye çalıştığı temel ekonomik problemlerden en önemlisinin enflasyon olduğunu bilmekteyiz.

Enflasyonun, talep kısma amaçlı faiz artışı ya da mali disiplin uygulaması sonrasında bir türlü düşürülememe nedeninin kur artışından kaynaklı maliyet enflasyonu olduğunu görmeliyiz.

Türkiye ekonomisi verileriyle yapılan bir akademik çalışmada dolar/TL kurunda yüzde 10’luk bir değer artışının enflasyon üzerinde yüzde 1,5-2 puan etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

**

Dolar artışından en fazla etkilenen kalemler arasında gıda (tarımsal girdi fiyatları artışı ve tarımsal ürün ithalatı) ve mutfak harcamaları öne çıkmaktadır.

İthal girdi kullanılan ev eşyası, otomobil, bilgisayar ve elektronik ürünler de döviz kuru artışından nasibini alıyor.

Diğer bir deyişle kurdaki yükseliş iğneden ipliğe her şeyi pahalılaştırdığından bütün toplumu-refahını yakından ilgilendirmektedir.

Dış borç servisinin TL karşılığının artması, CDS prim artışı nedeniyle borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, şirket bilançolarındaki bozulma, enerji maliyetlerinde........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play