We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vergi sisteminde dijital dönüşüm

14 0 1
17.03.2021

Küresel dijitalleşme üretim yöntemlerinde köklü değişiklikler meydana getirmiş ve Sanayi 4.0’e geçişin yaşandığı bir dünya gündeme gelmiştir.

Sanayi 4.0 otomasyon sistemleri; veri alış-verişlerini ve üretim teknolojilerini içeren; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür.

Dijital teknoloji kullanımı ile yaşanan sektörel dönüşüm ekonomileri yeniden şekillendirmiş ve vergilemede de yeni bir yapıyı kaçınılmaz kılmıştır.

**

Sanayileşmenin gelişmesi ve dijitalleşmenin artmasıyla verilerin hacmi, çeşitliliği ve hızı artmış, büyük veri (big data) kavramı ortaya çıkmıştır. Büyük veriyle beraber verileri kullanabilir ve işlenebilir hale getiren büyük veri analitiği devreye girmiştir. Büyük veri analitiğinin bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve faydalanılması anlamında süreçleri söz konusudur.

Kamu sektörü büyük veri bağlamında gelişmeleri özel sektöre göre daha geriden izlemektedir. Bununla beraber, kamu kurumlarında vergi, sosyal güvenlik, emniyet gibi bazı alanlarda büyük hacimli veriler üzerinde veri analitiği yardımıyla verimliliği ve hizmet kalitesini yükseltmek için çalışmalar başlatılmıştır.

Vergisel analiz teknikleri uzun zamandır uygulanmakla birlikte büyük veri analizi teknolojilerinin vergi sisteminde kullanımı henüz yeni. İşletmelerin çoğunda mali (parasal) verilerin vergi analitiği için yeniden düzenlenmesi gerekir. İşletmeler için hazırlanacak veri tabanı ile bütünleşik vergi yönetim sistemleri, farklı yerlerde bulunan verilerin toplanması ve standartlaştırılmasıyla bilginin kontrolü, güvenliği ve yönetimini kolaylaştırıp anlık takip imkânı sağlayabilir.

**

Dijital ekonomi bir yandan vergi........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play