We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vekâleten yapılan atamalarda yaşanan sorunlar ve ödemelerdeki incelikler

8 0 1
12.04.2021

Kamu kurumlarında vekâleten yapılan atamalarda ve ödenen vekâlet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu yazımızda konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.

En fazla kaç kadroya vekalet edilebilir? Daha alt görevlere vekalet edilebilir mi?

Bazı memurlara birden çok kadroya vekalet görevi verilmektedir. Bazen de üst görevlerde bulunanlar daha alt görevlere vekaleten atanmaktadır. Bu doğru mudur?

657 sayılı Kanun'un "Birleşemeyecek Görevler" başlıklı 90’ıncı maddesinde; “Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince bir memurun üzerinde birden çok ücretli vekalet görevi verilememektedir. Ücretli olmamak kaydıyla birden çok kadroya vekalet görevi verilmesi mümkündür.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun'da üst görevlerde bulunanların daha alt görevlere vekaleten atanmalarını engelleyen bir düzenleme yoktur. Örnek vermek gerekirse, bir genel müdüre müstakil daire başkanlığı görevini vekaleten yürütme görevi verilebilir.

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekâlet görevi verilebilir mi, ücret ödenebilir mi?

657 sayılı Kanun'un 175'inci maddesinde yer alan; “Kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur” hükmü vekalet aylığı ödemesini düzenlemiştir. Buna göre asilin tüm şartlarını taşımayanların vekaleten atanmasına herhangi bir engel olmayıp sadece ödeme yapılması mümkün değildir. Nitekim bu konuda mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın benzer görüşleri de bulunmaktadır.

Örnek vermek gerekirse 3600 ek göstergeli bir daire başkanlığına atanabilmek için 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince 5 yıllık hizmet gerekmektedir. 5 yıllık hizmeti olmayan üniversite mezunu bir personel bu göreve vekaleten atanabilir ancak herhangi bir ücret alamaz.

İşçi ve sözleşmeli personel memur kadrolarına vekaleten atanabilir mi?

Uygulamada işçi ve sözleşmeli personele memur kadrolarına ücretsiz vekalet görevi verilmesi mümkün müdür?

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 08/08/2008 tarihli görüş yazısında; “Bu kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play