We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Satın alma gücüyle refahı ölçmek

8 0 0
09.07.2021

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir anlamda Milli Gelir, belirli bir dönemde bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı ile parasal değeridir. Ülkelerin ekonomik büyüme rakamları da GSYİH’deki değişim ile ölçülür.

GSYİH ülkeler arasındaki büyüklükleri saptamak ve refah düzeyiyle ilgili kıyaslama yapmak için kullanılan önemli bir göstergedir.

Kıyaslamalarda kullanılan diğer önemli bir gösterge ise kişi başına düşen milli gelirdir.

Ancak bu iki gösterge de ülkelerin yaşam maliyetlerini (pahalılığı) ve enflasyon oranlarındaki farklılıkları yansıtmaz.

Bu eksikliği gidermek için satın alma gücü paritesi (SGP) geliştirilmiştir.

**

Satın alma gücü paritesi standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır.

Bu sayede ülkeler arası fiyat düzeyi farklılıkları giderilir ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilir.

SGP’nin kullanım amacı ülkelerin yaşam kalitesini ölçme, kıyaslama yapma (nitelik) iken; GSYH daha çok ülkelerin ekonomik büyüklüklerini karşılaştırma (nicelik) amacıyla kullanılmaktadır.

Bu yazıda özet verilerden hem SGP hem de GSYH gelişmelerini dikkate alarak Türkiye’nin son yıllardaki refah gelişimi değerlendirmesini yapacağız.

**

SGP, tüm ülkeler aynı para birimini kullanırsa bir ürünün dünya genelinde size ne kadara mal olacağını gösterir. Başka bir deyişle, bir para biriminin başka bir para birimiyle aynı satın alma gücüne sahip olması için değiştirilmesi gereken orandır.

Satın alma gücü paritesinin, kişi başına milli gelirden farkı, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play