We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sanayi üretimi büyüme beklentilerini destekliyor

13 0 1
14.04.2021

Sanayi ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğu akademik çalışmalarla da net olarak ortaya konulmuştur. Hem Türkiye’ye özgü, hem de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik çalışmaların neredeyse tamamında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yani hem sanayi ekonomik büyümeye destek oluyor, hem de ekonomik büyüme sanayinin gelişmesine etki ediyor.

Dolayısıyla sanayi üretimindeki artış ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak alınmaktadır.

Türkiye ile ilgili yapılan uzun dönem analizi çalışmalarında imalat sanayi (toplam sanayinin yüzde 85’ini imalat sanayii teşkil ediyor) üretim artışının ekonomik büyümeyi, işgücü verimliliğini ve genel olarak ekonominin verimliliğini pozitif yönde etkilediği sonucu bulunmuştur. Yine, imalat sanayinde yüzde 1’lık artışın ekonomik büyümeye yüzde 0,36 oranında pozitif etki yaptığı tespit edilmiştir.

Bunun yanında sanayi sektörü istihdam bakımından da önem taşımaktadır. İstihdamın artması mal ve hizmetler olan toplam talebi artıracağından yatırımları da harekete geçirecek ve ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır. Ekonomik büyüme ile uyumlu mal ve hizmetlere olan talep artışı sanayi üretimini etkilemektedir.

**

Gelelim son açıklanan sanayi üretim verilerine.

Ağustos 2018’de yaşanan kur şokundan sonra 12 ay boyunca daralan sanayi üretimi Eylül 2019’da kısmen toparlandı ise de Mart........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play