We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Beyin göçü için yapısal değişim gerekiyor (2)

15 0 0
16.01.2019

Beyin göçü; iyi eğitim almış, kalifiye iş gücünün çalışma için yabancı ülkeyi tercih etmesi anlamında kullanılıyor.

Beyin göçü iki etkenden dolayı ortaya çıkıyor: birincisi gittiği ülkenin cazibesi, diğeri ise onu gitmeye iten nedenler.

Konunun son günlerde gündeme gelmesi New York Times’da Türkiye’den yapılan göçün çeyrek milyonu aştığı ile ilgili habere Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisinden yapılan düzeltme açıklaması idi.

Biz yine beyin göçünü şiir modunda ele alan bir yazıyla konuya giriş yapmıştık. Bu yazıda biraz daha detaylı olarak konuyu ele almaya çalışacağız

**

Beyin göçüyle ilgili çok sayıda çalışma yapılmış.

Burada esas konu (sorun) nitelikli işgücünün yurtdışına göç etmesi ve orada çalışmasıdır.

Bazı çalışmalarda nitelikli iş gücü nedeniyle Türkiye’nin yıllık uğradığı kaybın 2.5 milyar dolar civarında olduğu gösterilmiştir.

Yurt içinde üniversite okuyup yurtdışına gidenlerin Türkiye ekonomisine iki türlü maliyeti söz konusudur.

Birincisi, yurt dışına gidenlerin devlet okullarında parasız okumasının yüklediği maliyet. Bu maliyetin karşılığında herhangi bir bedel ödenmeden (ülkeye katkı sağlamadan) yurtdışına gidilmesi kaynak kaybı (sermaye yatırımı) anlamına gelmektedir.

Bir başka önemli maliyet unsuru da yurt içinde üretime katkı sağlayabilecek nitelikte bir potansiyelin yükleyeceği üretim kaybıdır.

**

Bugün Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülke orta gelir tuzağına yakalanmıştır (uzun süre kişi başı gelirin 10 bin dolar sınırını aşamaması).

Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu teknoloji içeren mal ve hizmetlerin üretilmesi ve ihraç edilmesidir.

Ya da ileri teknoloji ürünlerinin ihracat içerisindeki payının artırılmasıdır.

Bunun tek çıkar yolu nitelikli beyinlere sahip olma (beşeri sermaye stokunu artırma), yani ileri teknoloji üretmekten geçmektedir.

Uzun süre orta gelir tuzağına yakalanmış ülkelerin, beyin göçüne maruz kaldığı muhtemeldir.

Aslında hem 2007 yılında, hem de yeni 100 günlük........

© Yeni Şafak