We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Belediye borçlanmalarına sınırlama

13 1 2
26.03.2021

Önceki yazımızda ekonomik reform paketine değinmiş, daha öncekilerden biraz daha farklı misyonla-anlayışla yazıldığını belirtmiştik.

Ekonomi reformları paketinin her alt başlığı başlı başına yorumlamaya müsait geniş bir kapsam içeriyor. Bu yazıda alt başlıklardan tartışma konusu olan belediyelerin borçlanmasına sınırlama getirilmesi konusunu değerlendireceğiz.

**

Yeni ekonomik reform programının en önemli farklılığı şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunu öne çıkartması ve atılacak adımların bir takvime bağlanması, sonrasında ulaşılan sonuçların kamuoyu ile paylaşılması ve bir nevi kamuoyu önünde öz denetim yapılacağı açıklamasıydı. Bu tam olarak yapılanların hesabını demokrasilerde asıl patron olan halka karşı verme anlayışıdır.

Reform paketinde “yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecektir” ibaresi yer almaktadır.

Programın açıklanmasından sonra muhalefet kanadı bu düzenlemenin iktidarın kaybettiği büyük şehir belediyelerini kontrol altına alma amacı taşıdığı ifade edildi. Burada iki yanlış adımdan bahsedeceğiz. Birincisi, iktidarının borçlanmaya kısıtlama getireceğiz yaklaşımının doğru olmadığı. Çünkü, yasalarda borçlanmaya sınır getiren birçok düzenleme var. Eğer yasal sınırlar aşılmışsa sorun idari ve mali cezaların uygulanmamasıdır.

İkinci yanlış ise, muhalefetin iktidarın kaybettiği belediyeleri kontrol altına alacağı, harcama yatırım hizmet yapmalarını engelleyeceği çıkışıdır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediye meclislerinde çoğunluk iktidar partisinin ve........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play