We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Annem Fâtıma’nın çeyizi

12 2 1
22.09.2021

Hz. Fâtıma annemizi ve o genç kızın çeyizini örnek bir genç kız olarak hocamızın kaleminden inceleyelim.

Hz. Fâtıma annemiz, Resûlullah'ın ilgisiyle ve terbiyesiyle yetişen bir gençti. Sahabenin içinde, O'nun fikirlerini en iyi anlayan ve İslam'ı hayatına en güzel şekilde geçiren kişi Hz. Fâtıma annemizdir.

Tirmizi'de Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir:

"Ben Resûlullah'ın (s.a.v) kızı Fâtıma kadar; oturup kalkmasında, davranış, tutum ve vakarında Resûlullah'a benzeyen birini görmedim." (Prof. Dr. Haydar Baş, Hz. Fâtıma eseri).

İslam Peygamberi, Hz. Fâtıma annemiz hakkında şöyle buyuruyor: "Kızım Fâtıma (a.s.) her iki cihan kadınlarının hanımefendisidir." "Fâtıma, bedenimin bir parçasıdır." "Fâtıma, gözlerimin nurudur." "Fâtıma, kalbimin meyvesidir." "Fâtıma, benim ruhum ve canımdır." "Fâtıma, insan şeklinde bir nurdur."

Fâtıma, Allah karşısında ibadet mihrabında durduğu zaman, yıldızların yeryüzündekilere nur saçtığı gibi O'nun vücudunun........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play