We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Problemlerin çözümü nefis terbiyesiyle gerçekleşir

13 14 9
25.09.2021

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Kasım 2013 tarihli yazısıdır.

Cenab-ı Hak bize, ruhundan üfleyerek büyük bir kıymet yüklerken, diğer taraftan nefsi de vererek bize bir imtihan kapısı açmıştır. Yani bir imtihan yeri olan dünyaya gelen insan, ruhundan gelen yüceliklere ermek için nefsiyle mücadele etmek zorundadır. Bu da, nefsin terbiye edilmesi meselesini beraberinde getirir.

Öyleyse soru şudur: Nefis terbiyesi, kulluk sırrının yakalanması, Allah'a gidiş yolculuğundaki perdelerin, engellerin kaldırılması nasıl olacak?

Nefsin kendi içinde bir takım kademeleri, mertebeleri vardır. Onun emmare tarafı var, levvame tarafı var, mülhime tarafı var, mutmainne tarafı var, raziyye tarafı var, merziyye tarafı var, sfiyye tarafı var.

Bir misalle anlatacak olursak; insanoğlu âleme bir takım gözlüklerle bakar. Bir numaralı gözlük, iki numaralı gözlük, üç numaralı gözlük gibi... Yedi numaralı gözlük ile âlemi seyreden insanla bir numaralı gözlükle âlemi seyreden insan belki aynı şeyleri görür ama vasıflar çok farklıdır.

Yine, bir numaralı gözlükle âlemi seyreden insan yedi numarayla aynı seyri gerçekleştiremez. Veya yedi numarayla seyretmesi........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play