We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Milleti olma şuuru -1

11 17 1
21.09.2021

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Niçin Türkiye adlı eseri 1. Bölümden alınmış yazısıdır.

"Her milletin, millet olma vasıflarını ortaya çıkaran bir takım değerleri vardır. Bu değerlerin, o millet tarafından yaşanmasına, paylaşılmasına milli değerler diyoruz.

Her milletin, kendine mahsus milli değeri olur da tarihin en eski bir milleti olan Türk milletinin, kendine mahsus bir değeri, milli bir karakteri, olmaz mı? Elbette olacaktır. Milletler, bu değerlere sahip olduğu nispette vardır. Bunları kaybettiği nispette de tarih sahnesinden silinmek mecburiyetindedir.

Yani siz, kendinizi ne kadar kabul ederseniz, şahsiyetiniz o nispette güçlüdür. Ne kadar inkâr ederseniz o nispette siz, toplumda yoksunuz demektir.

Onun için psikiyatrik vakalardan bir tanesi de insanın kimliğini inkar etmesidir. Bazen insan, öyle olur ki kendini inkâr eder. Kendini başka bir şey zanneder.

İnsanın, şahsını başka bir şeyin yerine koyması ve kendini o şey zannetmesi ciddi bir hastalıktır. Milletler de böyledir. Kendini, kendi değerlerini kabul eden bireyler, bir şahsiyet olarak hayatlarına devam edebilmeli ki, o milletin varlığı söz konusu olabilsin.

Sen, bu değerleri kabul etmiyorsun. Bir başka milletin kimliğine bürünmek istiyorsun. O zaman asıl değerlerini kaybeden sen, sen olmaktan çıkar, kimliğine bürünmek istediğin o dünyanın bir insanı, bir vatandaşı, bir bireyi olursun.

Bir başka milletin mahkûmiyetine, esaretine boyun eğmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için tarihte vuku bulan birçok savaşın asıl sebebi kimlikleri korumak içindir. Her ne kadar görünürde........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play