We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kurtuluş ancak imanladır -1

11 18 15
23.09.2021

Prof. Dr. Haydar Baş'ın İcmal Dergisi Eylül 2012 tarihli yazısıdır.

Yaşadığımız şu devir maalesef her alanda istismarın yoğun bir şekilde yaşandığı bir devirdir. Özellikle dinî sahada yapılan istismar çok tehlikeli boyutlara ulaşmış durumdadır. İslamî esaslar çeşitli vesilelerle insanımıza doğru aktarılmamakta, bu şekilde bilgilenen insanımız -Al¬lah korusun- itikadî yanlışlara sapma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu nedenle, temel olarak İslam kavramını incelemekte fayda görüyoruz.

"İslam nedir?" diye bir soru sorsak, bu sorunun belki de en güzel cevabı hadis kitaplarında "Cibril Hadisi" diye geçen ha-dis-i şerif olsa gerek.

Rivayet edilir ki; Hz. Cebrail, Peygamber Efemdimiz'in yanına sahabeden Dıhye kıyafetine girmiş olarak gelir. Ashabı ile beraber otururlarken Resûlullah'a (s.a.v.) üç soru tevcih eder: "İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir?"

Buradan anlıyoruz ki; bu üç şeyin öğrenilmesi dinin mahiyetini ortaya koyuyor.

İman dindendir. İslam'ın şartları dediğimiz hususlar dindendir. İhsan da dindendir. Yani bunların tamamıdır din.

İslam'ı bir........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play