We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Biz İslam’ın askeri olmuş bir milletiz

18 27 1
15.09.2021

Biz, asker bir milletiz. İslam olduktan sonra Orta Asya'dan Samarra'ya biz asker olmak için geldik. Biz, İslam'ın asakiri bir milletiz. Bu, Allah'ın büyük bir lütfudur.

Belki de birçoklarının dedesi, sülalesi Samarra'dan, Anadolu'ya gelenlerdendir. Mesela ben şecereme baktım, bu gurur verici tabloyu öğrendim, sevindim. Elhamdülillah ben, Orta Asya bozkırlarından gelen bir ecdadın, hem de İslam'a hayatını vakfetmiş mücahitlerin torunuyum. Geldikleri yerde de aynı vazifeyi ikame ettiler. Dolayısıyla o değerlerle bu millet her zaman örtüşecek…

Rahmetli Akifin dediği gibi, "Sahipsiz olan milletin batması haktır/ Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır." Demek ki bu milletin bir sahibi çıkacak. O da askerdir. Onun vazifesi de budur. Binaenaleyh bu olayları güçlü bir şekilde tahlil edip önümüze koymamız, kime ne vazife düşüyorsa bu vazifeyi bihakkın eda etmemiz lazımdır.

Fert olarak nasıl kendi kimliğimizle bir yerde yerimizi alıyorsak, farklı milletler topluluğu içinde de bu milletin kimliği ile yer almak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetin ilanı yıllarında; "Ne lüzumu var milli mücadeleye? Amerika'nın mandası olalım" diyen birçok insan vardı.

Ama merhum Atatürk hepsini elinin tersiyle itti. İstiklal ve istikbaline sahip bir millet olmamız münasebetiyle biz her zaman kimliğimizle kendi yerimizi dolduracağız. Ve bulunduğumuz yerin, bölgenin aslı, esası olacağız.

Muhterem Hocam! Buradan şu noktaya gelebiliriz ki İslam, evrensel planda terörle yakınlaştırılmak isteniyor. İslam'la terör yanyana gelebilir mi?

"Müslüman terörist olabilir mi? Bir defa böyle bir soru sorulması bile abestir. Çünkü bu eşyanın tabiatına ters bir olaydır. İnsanların selamet........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play