We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Milleti Atatürk’ünü hep rahmetle anıyor

13 22 0
02.06.2021

"Ayasofya Cami imamları üzerinden denenen şeyin farkındayız!

Bu ucuz oyunlarla Türk Milleti ile üzerinde özgürce ibadetimizi yaptığımız bu toprakları bize bırakan Atatürk'ümüzün arasını açamayacaksınız. O oyuncağı Prof. Dr. Haydar Baş elinizden aldı!"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın sosyal medyada dediği gibi Prof Dr Haydar Baş, "Hoş Geldin Atatürk" eseriyle milletini tekrar en güçlü bağlarla Atatürk'le yeniden buluşturdu. İlgililerinin çok iyi bildiği onlarca sayfalık kaynaklarla, yaşayan şahitlerin delilleriyle ayan beyan ortada olan Atatürk mümin, Müslüman bir Türk büyüğü. Cihat ibadetinin en büyük uygulayıcısı Gazi Mücahit Atatürk.

Şeyh Sunisi'nin rüyasında Peygamberimizin (s.a.v) sağ elini verdiği Gazi Paşamız. Hacı Bektaş dergahının mübarek büyüğü Cemalettin Efendinin de dediği Peygamberin (s.a.v) kılıcını verdiği Mustafa Kemal Paşa. Anne ve baba tarafından, atalarından şeyhülislamların, şeyhlerin bulunduğu Ehl-i Beyt soyundan gelen Türk ulusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletine unutturulamaz.

Bu yönlerinin çok fazlasıyla Hoş Geldin Atatürk adlı eserde Prof Dr Haydar Baş hocamızın bize anlattığı Atatürk, bu milletin sevdiği, minnettar olduğu, gösterdiği yolda yürüdüğü devletimizin kurucusu Atatürk'tür.

Kuvayı milliye hareketine karşı çıkan, kâfir İngiliz'i sevenler cemiyetinin üyeleri arasında sadrazam damat Ferit, Sait Molla, İskilipli Atıf vb. olanların uzantıları her devirde olacaktır. O dönemde fetvalarıyla, günümüzde Ayasofya'larda kendi üzerlerine dönen beddualarıyla Atatürk'ün sevgisini ve yolunu yüce Türk milletinin gönlünden silemeyecekler. Çünkü bu milletin Haydar hocası var. Onlara Hoş Geldin Atatürk eseriyle gönüllerdeki Atatürk'ü tanıttı.

Cumhuriyetin ilanından önce ve sonra Atatürk'ün yanında en büyük destekçileri, Anadolu'nun her il ve ilçesinden müftüler, müderrisler, hafızlar, hocalar, evliyaullah hazeratı, bütün Alevi Bektaşi dedeleri gibi binlerce kanaat önderleri hep Atatürk'ün yanında azim ve kararlılıkla durdular.........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play