We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şener Konukseven: Şefaate inanmayanlar imanlarını sorgulasınlar

9 2 4
26.07.2022

Âlemlerin Rabbi olan Allah, Rahman ve Rahimdir. Affedicidir, bağışlayıcıdır. İnanan kullarını affetmek için vesileler vermiştir, kullarını cennete koymak için sevilmiş seçilmiş kullarına şefaat hakkı tanımıştır. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm peygamberler, Ehl-i Beyt, salihler sadıklar, şehitler, hafızlar, ergen olmadan ölen çocuklar, Kur'an-ı Kerim gibi pek çok şefaatçi Allah'ın izniyle günahkâr kullar için şefaat edecekler.

Bütün kullarının cennete girmesini isteyen yüce Rabbimiz, günahlarından dolayı cennetini tehlikeye sokan kullarını şefaat mekanizmasıyla cennetine almak isterken, gönlü dar olup herkesi cehenneme göndermeye meraklı olan ve Allah'ın merhametini anlayamayan bazı tipler, şefaat makamını inkâr etmekte, bu olaya kafaları basmamaktadır. Hepimizin bildiği ve her namazdan sonra tespih çekmeden önce okuduğumuz Ayetelkürsi dediğimiz Bakara suresi 255. ayetinde "men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih" buyurularak, Rabbimizin izin verdikleri dışında kimsenin şefaat edemeyeceği bildirilmiştir. "Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başka hiçbirinin şefaate gücü yetmeyecektir" (Meryem, 87)

"Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez" (Sebe, 23).

"O gün Rahmânın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez" (Tâ-hâ, 109).

"Allah'ın izni olmadıktan sonra hiç kimse şefaatçi olamaz" (Yunus, 3).........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play