We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yahudilerin İslam’a temel itirazları-II

9 3 1
17.09.2020

(dünden devam…)

"Yahudiler ve Hıristiyanlar "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: "Öyleyse günahlarınızdan dolayı (Allah) size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır." (Mâide: 18).

Yukarıdaki ayette geçen "hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı Râbler edindiler" ifadesini müfessirler haham ve papazların Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kabul etmeleri şeklinde tefsir etmişlerdir.

Bu ayetlerin tefsirinde Hatem-i Tai'nin oğlu Adiy şöyle demiştir: "Henüz Hıristiyan idim. Resûlullah (sav) Tevbe Suresini okuyordu: "Ya Adiy şu........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play