We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Muaviye, Müellefetü'l-Kulûb

7 4 6
17.09.2020

Muaviye Miladi 602 yılında doğdu.

Muaviye ne zaman Müslüman oldu? Mekke'nin fethinde. Hicri 8.yıl, 20 Ramazan, Miladi 630.

Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Mekke'nin fethinden ne kadar zaman sonra vefat etti? Hicri 10.yıl 12 Rebiül evvel, Miladi 632.

Muaviye Müslüman olduğundan, Efendimizin (s.a.a.) vefat ettiği tarih arasında iki yıl var.

Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Mekke'nin fethinden sonra Mekke'de ne kadar kalmıştır? Çok kısa bir süre. Yaklaşık 15 gün kalmıştır. Seferi olarak namazları ikişer rekât kıldırmış, Müslüman olan Mekkelilere dört rekâta tamamlatmıştır.

Muaviye Medine'ye hicret etmiş midir?

Mekke fethedildikten sonra bazı kimseler Müslüman olup Medine'ye hicret etmek istediklerini söylediler. Fakat Peygamber Efendimiz (s.a.a.), Mekke'nin fethinden sonra hicret olmadığını bildirdi. Çünkü ancak zamanında yapılan hicret ibadetti. Keza Mucâlid adlı biri Müslüman olduktan sonra kardeşi tarafından hicret etmek üzere Hz. Peygamber'e getirilmiş fakat Resûlullah Mekke'nin fethinden sonra hicret olmadığını, ancak Müslümanlığına dair biatini kabul ettiğini söylemiştir.

Bu arada Medine'ye gelen Muaviye'nin babasının amcaoğlu olan Hakem bin Ebil as'ı, Efendimiz (s.a.a.) Taife sürgün etmiştir.

Müellefetü'l-Kulûb, vahiy kâtibi olur mu?

Mekke'nin fethinden sonra, Hz. Peygamber Huneyn Gazvesi'nde Hevâzinlilerden elde edilen ganimeti muharipler arasında dağıtmış, bu arada Kureyş'ten Ebû Süfyan, oğulları Yezid ve Muâviye 100'er deve, 40'ar ukıyye gümüş vermişti.

Ensâr'dan bazı kimseler Hz. Peygamber'in bu tasarrufundan memnun olmadıklarını dile getirmişlerdi. Hz.........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play