We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Maslahat değil adalet

7 7 9
19.05.2022

İslam tarihi maslahat adına işlenen adaletsizlikler ve bu adaletsizliklerin meşrulaştırılması tarihidir dersek acaba abartmış olur muyuz?..

"İmam Ali adalet mücadelesinde yalnız kalmıştı. O yalnız kalacağını bildiği için de Hz. Osman'ın şahadetinden sonra kendisine biat etmeye gelenlere "Siz benim adaletime tahammül gösteremezsiniz, gidin benden başka birine biat edin ben de ona danışmanlık yapayım, yardımcı olayım" demişti. Israrla Hz. Ali'ye biat etmek istediler ve biat de ettiler ama sonra biatlarına sadakat göstermeyerek adalet mücadelesinde İmam Ali'yi yalnız bıraktılar. Kimileri de yalnız bırakmakla kalmadı, Ali'nin adalet sistemine karşı mücadele ettiler.

Oysa Hz. Ali maslahatı değil adaleti esas almıştı. O "bin kez zulme uğrasanız da bir kez zulüm yapmayın" diyordu. O hilafetini korumak için kimseye haksız yere makam, mevki, para dağıtmıyor, adaletten saparsa İslam'dan sapmış olacağını söylüyordu.

Şam'da adil bir yönetim ortaya koymayan Muaviye'yi, maslahat için görevde tutmasını söyleyenlere, Muaviye gibi adil bir yönetim ortaya koymayan birini, maslahat adına görevde tutmanın adalete uygun düşmeyeceğini söylüyordu…

Muaviye türlü hilebazlıklarla Şam bölgesinde hakimiyet alanını genişlettiğinde İmam Ali'ye "Muaviye siyaseti iyi biliyor, sen ise siyaseti bilmiyorsun" dediler. İmam, "Allah'tan korkmasaydım insanlar benim nasıl siyaset bildiğimi görürlerdi" demiştir. Çünkü siyaset dedikleri şey, her türlü hilebazlıkla saltanata sahip olmaktı. Muaviye İslamî hilafeti saltanata dönüştürürken maslahat adına her türlü hileye başvurmuştu. İmam Hasan, Muaviye'nin vaat ettiği para,........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play