We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İmanın tadı

9 8 2
02.06.2022

Yüce Allah'ın, bizzat Kur'an-ı Kerim'in medh ü sena ile yücelttiği, Allah'ın Sevgilisinin hadisleriyle övdüğü ve ümmetine ebedi örnek ve "Nuh'un gemisi" nitelemesiyle miras bıraktığı Ehl-i Beyt'i tüm benliğimiz ve mevcudiyetimizle sevmek imanın lezzeti ve tadıdır…

Bu "seçkin", "övülmüş" ve "özel" yaratılmış Peygamber ailesinin üstünlükleri, faziletleri, "insanlığa örnek" hayatları bizlere bırakılan en büyük miras ve hazinedir.

Ehl-i Beyt'in başı ve Hamse-i âl-i aba'nın sahibi Hz. Muhammed'i (s.a.a.)… İmam Ali Efendimiz ve Hz. Fatıma anamız... İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimiz… Onlarsız ne hayatın ne de imanın tadı ve lezzeti olmaz.

"Ölçü ise apaçıktır: Muhabbetullah'a ve Muhabbet-i Resulullah'a ulaşmanın yolu, Allah'ın Sevgilisinin Ehl-i Beyt'ini, yani İmam Ali'yi, Hz. Fatıma'yı, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i ve onların pak sulbünden gelen yüce zevatı katıksız ve hesapsız tam bir sevgiyle sevmekten geçiyor. Bu temel ölçüden hareket ettiğimizde yine apaçık görülmektedir ki; fertlerin, cemiyetlerin, milletlerin hatta yıkılmaz denilen........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play