We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İmam Ali’nin eli yükselmedikçe

11 3 3
18.07.2022

Zilhicce ayının 18'inci günü Peygamber Efendimiz Veda Haccından dönerken Gadir-i Hum'da tüm ashabını toplayarak; Hz. Ali Efendimizin kendisinden sonra halife olduğunu ilan ettiği gündür. Bu mübarek gün inkârı mümkün olmayan büyük bir hakikat ve en büyük bayramdır.

Gadir-i Hum'da Hz. Peygamberin irad ettiği hutbe, Gadir hadisini, Fahr-i Kâinat Efendimizin (s.a.a) 110 sahabesi nakletmişlerdir. Örneğin: Ömer b. Hattab, Osman b. Affan, Ayşe binti Ebu Bekir, Salman-ı Farisi, Ebuzer-i Gaffari, Zübeyr b. Avam, Cabir b. Abdullah Ensari, Abbas b. Abdul Müttalib, Ebu Hureyre... Bu isimlerin hepsi Gadir-i Hum'da bulunmuş ve Gadir hadisini vasıtasız olarak nakletmişlerdir.

Aynı şekilde "Gadir Hadisini" tabiinden 83 kişi nakletmiştir. Tabiinlerden sonra, ikinci asırdan on dördüncü asra kadar yaşamış olan ehlisünnet ulemasından 360 kişi "Gadir Hadisini" nakletmiştir. Örneğin: Şafiilerin imamı İmam Şafii; Hanbelilerin imamı İmam Hanbel; Ahmed b. Şuayb Nesai, İbn-i Meğazili, Ahmed b. Abdullah, Ahmed b.........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play