We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hânedan-ı Ehl-i Beyt'i Mustafa

11 7 1
11.05.2022

"Ben İmam Ali'nin himmeti, Hz. Fatıma'nın nazarı, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in nefesiyle konuşuyorum..." (Prof. Dr. Haydar Baş)

Resûlullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'i Allah'ın özel inayet ve lütfuna mazhar olmuş, yaratılış âleminin merkeziyetinde yer alan seçilmiş bir ailedir. Yüce Rabbimizin öz nurundan yarattığı nurdur onlar... Kelimelerin üstün vasıflarını anlatmaktan aciz kaldığı ve hiç kimseyle ama hiç kimseyle mukayese edilemeyecek yüce insanlık ailesidir Ehl-i Beyt...

Şefkat ve merhametleri, af ve mağfiretleri, ilim ve irfanları, siyaset ve dirayetleri, fedakârlık ve isarları, cesaret ve kahramanlıkları, ağlamaları ve gülmelerinin hepsinde ilahi renk/sibğetullah vardır. Yüce Allah'ın terbiye ettiği eşsiz Hz. Muhammed Mustafa ve O'nun da terbiye ettiği, ne güzel terbiye ettiği Hamse-i Al-i Aba...

Ehl-i Beyt yaratılışın merkez ve odağında olduğu için çekim ve itim güçleri maddi ve manevi âlemi dengelemektedir, Tevella ve teberraları........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play