We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gadir-i Hum’un farziyeti

41 4 26
06.07.2022

İnancımıza göre Gadir Vakıası İslam tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Gadir günü (Zilhicce ayının 18'i) Hz. Resul-ü Kibriya Efendimiz (s.a.a) Veda Haccı'ndan dönerken Gadir-i Hum denen yerde, İmam Ali'yi (a.s) kendisinden sonraki imam ve halife olarak insanlara tanıtması ve İmam Ali'ye (a.s) biat almasıdır.

Gadir Hum'da irad edilen hutbenin altı yerinde imamlığın Hz. Ali'nin olduğu belirtilmiştir:

"1- Ali b.Talib, benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir.

2- Allah Resulünün (s.a.v) halifesi odur. Mü'minlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur.

3- Ey insanlar! Bu Ali'dir! O benim kardeşimdir, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir.

4- Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum.

5- Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır.

6- Benden sonra Ali, Allah'ın emri ile sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar O'nun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır."

Tebliğ ve İkmal ayetleri Gadir-i Hum'da inerek din kemale ermiş ve tamamlanmıştır. Hz. Resûlullah (s.a.v) insanların görmesi için Hz. Ali'nin (a.s) elini havaya kaldırarak, şöyle buyurur: "Ey insanlar! Ben sizlere sizlerden daha çok velayet (ve yönetici) hakkına sahip değil miyim?" İnsanlar hep birden şöyle dediler: "Evet ey Allah'ın Resulü!" Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah benim mevlamdır ve ben de müminlerin mevlasıyım. Ben onlara kendi........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play