We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ferezdak’ın hapsedilmesine sebep olan kaside

32 2 17
21.07.2022

Emevi padişahlarından Hişam Hacc mevsiminde Mekke'ye gelmişti. Tavaf sırasında kalabalıktan Hacer-ül Esved'e ulaşamayınca, bir köşede oturup, tavaf edenleri seyretmek zorunda kaldı. Tam bu sırada dördüncü İmam Zeynelabidin (es-Seccad) (a.s) Mescid-ül Haram'a geldi ve tavafa koyuldu. Halk imamı görünce ona yolu açtılar ve o hazret gayet rahat bir şekilde Hacer-ül Esved'e ulaştılar ve istilam ettiler. Hişam, İmam'ın bu azamet ve büyüklüğünü ve halkın ona gösterdiği saygıyı görünce fevkalade rahatsız oldu.

Bir Şamlı Hişam'dan: "İnsanların bu kadar saygı gösterdiği bu adam kim" diye sordu. Hişam Şamlıların o hazrete ilgi duymasını önlemek için: "Onu tanımıyorum" diye cevap verdi.

Orada meşhur şairlerden Ferezdak da bulunuyordu, Hişam'ın bu tavrı karşısında dayanamayıp: "Ben onu tanıyorum" dedi ve İmam'ı öven uzun bir kaside söyledi:

1- Ey büyüklük ve cömertliğin kimde olduğunu soran şahıs, arayan bana gelirse o sorununun cevabı ayan beyan bendedir.

2- Bu sorduğun öyle biridir ki, bütün Mekke onun ayak izlerini tanır; Ka'be eviyle Allah'ın haremi, hatta harem dışındaki topraklar bile onu tanır.

3- Bu, Allah'ın en hayırlı kullarının evladıdır; takva sahibidir, bütün kötülüklerden beridir, dürüst ve tertemizdir, onu tanımayan yoktur ki!

4- Seçilmiş peygamber "Ahmet" babasıdır onun; Allah'ın salat-u selamı daima ona olsun…

5- Eğer rükn, şu kendisini öpmeye gelenin kim olduğunu bilecek olsa gayriihtiyari kendisini yere atıp onun ayağının tozunu öper.

6- Bu büyük insanın adı "Ali"dir; Allah Resulü babasıdır onun, öyle bir peygamber ki onun hidayetinin nuru bütün ümmetlere yol gösterir.

7- Bir amcası Cafer-i Tayyar, bir amcası, dostluğuna yemin edilen yiğitler yiğidi şehit Hamza'dır.

8- Kadınların sultanı Fâtıma-ı Zehra'nın evladıdır bu; babası, peygamberin vasisi ve kılıcından kâfirlerle müşriklere ölüm yağdıran kimse…

9- Kureyş onu gördüğünde bütün kerametlerin onun kerametinde son bulduğunu, ondan büyüğünü tanımadığını........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play