We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Cömertliğe bakar mısınız?

20 9 1
30.05.2022

Allah yolunda harcamanın ve cömertliğin her dem zirvesini yaşayan İmam Ali Efendimiz hayatı boyunca hiçbir zaman kendisinden isteyene "yok" dememiştir. Cömertlikleri, iyilikleri, ihsanları destanlık çapta olan İmam Ali Efendimizin cömertliğine dair dört önemli olay aşağıdaki gibidir:

1- Hz. Ali, hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşam da devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evin yolunu tutmuştu. Devenin yuları da kölesi Kamber in elindeydi. Hz. Ali de önde gidiyordu. Medine'nin içine girdiklerinde yoksulun birinin 'Allah rızası için' diyerek sızlandığını duydular.

Hz. Ali, 'Kamber bu adam ne istiyor' diye buyurdu. Kamber, 'hurma istiyor efendim' dedi. Hz. Ali, 'ver öyleyse' buyurdu. Kamber, 'hurma çuvalda' dedi. Hz. Ali, 'çuvalla ver öyleyse' dedi. Kamber, 'çuval devenin üstünde' dediğinde ise Hz. Ali Efendimiz, 'öyleyse deveyle birlikte ver' buyurdular. Kamber der ki, 'devenin ipi de benim elimde demekten korktum. Çünkü beni de deveyle birlikte yoksula vermekten hiç tereddüt etmeyebilirdi.'

2- Ehl-i Sünnetin önde gelen tefsir âlimlerinden Fahri Razi........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play