We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Adaletin zirvesi İmam Ali

15 5 10
16.07.2022

"O, Allah'ın nurunun cilvesindedir

Sadası Kur'an'ın şivesindedir

Adalet bir yüce dağ misalidir

Ali o dağların zirvesindedir"

İmam Ali Efendimizin hayatını tek kelime ile özetlemeye çalışsak elbette "adalet"tir deriz. Tüm hayatı boyunca adil tutum ve davranışları ile yüce bir kimlik ortaya koymuştur. Bir devlet adamında ve yöneticide olması gereken niteliklerin tamamı şahsında vücut bulmuştu.

Adalet hakkında yüzlerce sözü vardır, en meşhurları; "Adalet mülkün temelidir ve devletin dini adalettir."

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuşlardır:

"... Emir'ul-Müminin Ali (a.s), beş yıl yöneticilik yaptı; bu müddet içerisinde bir tuğlayı bir tuğla ve bir kerpici bir kerpiç üzerine bırakmadı; herhangi bir araziyi kendisine tahsis etmedi; kendisinden sonra beyaz dirhem ve kızıl dinar........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play