We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Abdullah b. Afif

6 5 1
01.06.2022

Kerbela vahşetinden sonra Kûfe Valisi İbn-i Ziyad minbere çıkıp, "Allah'a şükürler olsun ki hakkı aşikâr kıldı, müminlerin emiri Yezid ve dostlarına yardım etti. Yalancı oğlu yalancı Hüseyin b. Ali'yi öldürdü." şeklinde imansızlığını dile getirince orada bulunan Abdullah b. Afif ayağa kalkarak söze başlar. (Abdullah b. Afif İmam Ali Efendimizin sadık dostlarından vefalı bir taraftarı idi. Sağ gözünü Sıffin ve sol gözünü de Cemel Savaşı'nda kaybetmişti.)

"Ey Mercane'nin oğlu! Yalancı sensin ve senin babandır; seni Kûfe'ye vali olarak gönderen ve onun babasıdır asıl yalancı olan! Ey Allah'ın düşmanı, Peygamber'in evlatlarını öldürüp sonra da Müslümanların minberine çıkarak nasıl bu sözleri söylersin mel'un?! Ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın her türlü pislikten arındırdığı Allah Resulü'nün (s.a.a) pak Ehl-i Beyt'ini öldürüyor ve bununla da Müslüman olduğunu mu sanıyorsun?"

İbn-i Ziyad........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play