We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anayasaya uygun siyaset

7 5 7
16.09.2021

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan iki madde ile ülkemizin sosyal bir hukuk devleti olduğunu, devletin amaç ve görevlerinin kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğunu anlayabiliyoruz.

Cumhuriyetin nitelikleri:

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Devletin temel amaç ve görevleri:

Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Ancak Türkiye siyasetine bakıldığında bu amaçla hareket edilmediğini de görmekteyiz. Bugün toplumumuzda hiç gündemimize almayacağımız meseleler tartışılıyor ve suni gündemlerle milletin asıl hakları göz ardı ediliyor.

Bu bağlamda amaç, ideal ve söylem olarak siyasi partilere baktığımızda Anayasada yer alan şekilde refah ve huzurun sağlanması için atılacak adımların dile getirilmesi gerekirken ne yazık ki sadece boş konuşuyoruz.

Türk siyasetinde bütün partilerin aksine istisna olarak Bağımsız Türkiye Partisi tam olarak Anayasanın düzenlediği amaca hizmet ediyor ve kuruluşundan bugüne kadar siyasi kavgaların bir tarafı olmaktan çok meselenin çözümü tarafında yer alarak bütün siyasi partilere örnek teşkil ediyor.

Hatırlarsanız önceki yazımızda da bahsettiğim gibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey 2015 seçimlerinde asgari ücret vurgusu ile halkta büyük bir uyanışa vesile olmuş ve asgari ücretin yetmediği konusunda halkımızın siyasilere tepki göstermesini sağlamıştı. Bununla birlikte her siyasi partiden bir asgari ücret açıklaması duyduğumuz seçim dönemi yaşadık.

Bağımsız Türkiye Partisi, Ebedi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play