İstihbarat devlet yönetiminde çok önemlidir. Tarih içinde Türk Devletleri bunu kullanmışlardır. Osmanlı’da Sultan 2. Abdülhamit döneminde bu zirve yapmıştır. Devrinin güçlü devletlerinin saraylarında adeta nefesler dahi dinlenmiş, öğrenilmiştir. Mesela İngiliz sarayında Sultan Hamit’in örgütüne Hafiye teşkilatı deniyordu. 1909 yılında o tahtan indirilince bu teşkilatı yönetime ihtilal ile gelen İttihat ve Terakki dağıttı. Yerine Teşkilat-ı Mahsusa isimli yeni bir istihbarat örgütü kurdular. 1926 tarihine kadar devam eden bu örgütün yerine 1926’da MAH kuruldu. MAH da 1965‘e kadar sürdü. 1965’te MİT ismini aldı. Günümüze kadar da bu isimle devam ediyor.
Ancak 2016’ya kadar dünya ölçeğinde etkili olamamış adeta ABD’nin istihbarat örgütü CİA‘nın gölgesinde kalmıştır. Bu durumu ünlü MİT Müsteşarı Korgenaral Fuat DOĞU ben MİT “Müsteşarı değil, CİA’nın Türkiye şubesi müdürü idim” sözü ile açıklamıştır. Ne yazık ki bir dönem MİT mensuplarının maaşlarının ABD tarafından ödendiği iddia edilir. Rahmetli Menderes başbakan olduktan sonra makamına gittiğinde başbakanlıkta CİA’ya ait odaların olduğunu onları nasıl çıkarttığını esef ederek çevresine anlatır. 2012 yılına gelindiğinde MİT’te CİA aparatı olan Fetö ağırlığı da iyice artmıştır. 7 Şubat 2012’de Müsteşar olan Hakan Fidan Fetö mensubu olan bir savcı tarafından ifadeye çağrılır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onu ifadeye göndermez. Hükümet ile Fetö kavgası hızlanır. TBMM MİT yasasını değiştirir ve MİT mensuplarının soruşturulmasını başbakanın iznine bağlar. 15 Temmuz 2O16 kalkışmasına kadar Fetö hükümet çekişmesi devam eder. Nihayet diğer devlet dairelerinden de olduğu gibi MİT’ten de Fetö tasfiye edilir.
MİT’e o güne kadar olmayan ülke dışında operasyon yapma yetkisi de TBMM’ce verilir. Bundan sonra teşkilat istihbarata karşı koyma ve dışarıda istihbarat yapmada çok başarılı işler yapar. PKK’nın yönetici kadrosunu adeta bitirir. Diğer istihbarat örgütlerinin ülkemizdeki faaliyetlerini önlemede, karşı koymada çok etkin çalışmalar yapar. En son dünyaca ünlü Mossad‘ın ülkemizdeki 34 elemanını yakalayıp adalete teslim etti. Hani derler ya at sahibine göre kişner. Türk istihbaratı artık sahibine göre kişniyor.

QOSHE - TÜRK İSTİHBARATI MİT - Mustafa Kaplan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TÜRK İSTİHBARATI MİT

21 0
11.01.2024

İstihbarat devlet yönetiminde çok önemlidir. Tarih içinde Türk Devletleri bunu kullanmışlardır. Osmanlı’da Sultan 2. Abdülhamit döneminde bu zirve yapmıştır. Devrinin güçlü devletlerinin saraylarında adeta nefesler dahi dinlenmiş, öğrenilmiştir. Mesela İngiliz sarayında Sultan Hamit’in örgütüne Hafiye teşkilatı deniyordu. 1909 yılında o tahtan indirilince bu teşkilatı yönetime ihtilal ile gelen İttihat ve Terakki dağıttı. Yerine Teşkilat-ı Mahsusa isimli yeni bir istihbarat örgütü kurdular. 1926 tarihine kadar devam eden bu örgütün yerine 1926’da MAH kuruldu. MAH da 1965‘e kadar sürdü. 1965’te MİT ismini aldı. Günümüze kadar da bu isimle devam ediyor.
Ancak 2016’ya kadar dünya ölçeğinde etkili olamamış adeta ABD’nin istihbarat........

© Yeni Meram


Get it on Google Play