Mısır’da bilinen tarih içinde Firavun devrine Roma Devleti son vermiştir. Hz.Ömer zamanında İslam ile şereflenmiştir. Zaman içinde çeşitli İslam Devletleri o topraklarda egemen olmuştur. En son Memlükler elinde iken 1516’da Mercidabık 1517’de Ridaniye Savaşları sonrası Osmanlı toprağı olmuştur. 1914 yılına kadar Osmanlı hakimiyeti devam etmiştir. Bu süreçte 1805 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır’a vali olmuştur. Bayındırlık ve askeri açıdan güzel faaliyetler yapmıştır. Ordusunu güçlendirmiştir. Yunanlılar Mora isyanını çıkartınca Osmanlı bu isyanı bastırmak için bazı toprakları vaat ederek M.Ali Paşayı görevlendirmiştir. İsyan bastırılmış ancak paşa ile padişah 2. Mahmut arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Bunun üzerine paşa isyan etmiştir. Paşanın oğlu İbrahim Paşa birçok Osmanlı şehrini işgal ederek Kütahya’ya kadar gelmiştir. Nihayet bazı devletlerin araya girmesi ile 1831’de Kütahya, 1833’te Berlin Antlaşmalarıyla Mısır dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı, iç işlerinde bağımsız olan siyasi bir statü kazanmıştır. 1914 yılına kadar da bu statü devam etmiştir. Birer kez Fransızlar ve İngilizler işgal teşebbüsünde bulundular ise de başarısız olmuşlardır. Osmanlı 1.Dünya Savaşına katılınca Mısır üzerinde Batı özellikle de İngiliz etkisi artmıştır. M.Ali Paşa soyundan gelenler Hidiv-Kral unvanı ile Mısır’ı yönetmişlerdir. 1952 yılında Cemal Abdül Nasır liderliğinde Hür Subaylar komitesi Kral Faruk’u devirerek yönetime el koymuştur. Cumhuriyet kurulmuştur. Geçiş döneminde General Necip devlet başkanı olmuştur. 1956 yılında da Cemal Abdül Nasır yönetime gelmiştir. Ülkesi için ekonomik ve sosyal alanda önemli değişiklikler yapmıştır. 1970 yılında kalp krizinden ölünce yerine aynı komiteden Enver Sedat gelmiş, o öldürülünce de onun yerine Hüsnü Mübarek getirilmiştir. 30 yıl devlet başkanlığı yapan Mübarek 2011 yılında General Tantavi tarafından devrildi. İstifa etti. Çeşitli karışıklıklardan sonra seçimler yapıldı. Müslüman kardeşlerin desteklediği Muhammet Mursi 2014 yılında devlet başkanı seçildi. Mursi İslam’i değerlere bağlı hafız biri idi. Onu da kendisinin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Es Sisi devirdi. Yargılandı hapsedildi. Hapiste iken zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları var. Sisi Şia mezhebine mensup bir Müslüman… Ancak tamamen Batı ve özellikle de ABD güdümünde politikalar izlemektedir. Bunun için de ülkemizle ilişkileri gergin iken Sisi’nin ısrarlı daveti üzerine Cumhurbaşkanımızın Mısır’ı ziyareti ile gerginlik şimdilik düzelmiş görünüyor. Tabi ABD bir çomak sokmaz ise… Şahsen çok sevindim. Zira dış politikada kalıcı düşmanlık veya dostluk olamıyor. Mısır Arap dünyasında ağırlığı olan 112 milyon nüfusu bulunan yüzde 95’i çöl fakir bir devlet olsa da İslam Birliği için iyi ilişkiler kurulmasında ekonomik ve siyasal açıdan ülkemize büyük yararı vardır.

QOSHE - MISIR’A GENEL BAKIŞ - Mustafa Kaplan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MISIR’A GENEL BAKIŞ

27 0
22.02.2024

Mısır’da bilinen tarih içinde Firavun devrine Roma Devleti son vermiştir. Hz.Ömer zamanında İslam ile şereflenmiştir. Zaman içinde çeşitli İslam Devletleri o topraklarda egemen olmuştur. En son Memlükler elinde iken 1516’da Mercidabık 1517’de Ridaniye Savaşları sonrası Osmanlı toprağı olmuştur. 1914 yılına kadar Osmanlı hakimiyeti devam etmiştir. Bu süreçte 1805 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır’a vali olmuştur. Bayındırlık ve askeri açıdan güzel faaliyetler yapmıştır. Ordusunu güçlendirmiştir. Yunanlılar Mora isyanını çıkartınca Osmanlı bu isyanı bastırmak için bazı toprakları vaat ederek M.Ali Paşayı görevlendirmiştir. İsyan bastırılmış ancak paşa ile padişah 2. Mahmut arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Bunun üzerine paşa isyan etmiştir. Paşanın oğlu İbrahim Paşa birçok Osmanlı şehrini işgal ederek Kütahya’ya kadar gelmiştir. Nihayet bazı devletlerin araya girmesi ile 1831’de Kütahya, 1833’te Berlin Antlaşmalarıyla........

© Yeni Meram


Get it on Google Play