We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye-İsveç -Finlandiya Mutabakatı

1 2 0
01.07.2022

Türkiye’nin, gündeme geldiği günden beri veto yetkisini kullanmakla tehdit ettiği İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunun önü artık açıldı.

Böylece, Rusya’nın Ukrayna’ya dönük saldırganlığı nedeniyle, kolektif bir güvenlik örgütü olarak bir çekim merkezi haline gelen NATO’da yeni bir genişleme dalgasının ilk adımı atılmış oldu.

Bu boyutuyla, Batı ile Rusya arasında en azından orta vadeye ve ötesine yansıyacağı anlaşılan ve yeni bir soğuk savaşa dönüşme potansiyeli taşıyan kamplaşma artık daha da belirginleşti.

Başka ülkelerin de NATO’ya katılımına ilişkin tartışmaları izlemeye hazır olmalıyız!

Yeni iki üyenin katılım sürecinin tamamlanmasından sonra, Avusturya, İrlanda, Kıbrıs ve Malta dışındaki tüm AB üyeleri ayni zamanda NATO üyesi olmuş olacaktır.

Geriye kalan bu dört ülkenin NATO’ya üyeliğinde teorik olarak herhangi bir engel de bulunmamaktadır!

Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini engellemeye dönük vetosunu, ilgili üç ülke arasında varılan bir uzlaşma sonucunda kaldırması ise Türkiye-Batı ilişkilerinin bundan sonraki gidişatının anlaşılması açısından ele alınması gereken bir konudır.

Bu anlamıyla Türkiye, İsveç ve Finllandiya’nın imzaladığı mutabakat metninin içeriği ve dolayısıyla ne anlama geldiğinin irdelenmesi önem taşımaktadır.

Mutabakat’ın 1. Maddesi mutabakatın varlığını, yöntemini ve boyutlarını/sınırlarını belirlemektedir. Tarafların, NATO şemsiyesi altında bir uzlaşmaya vardıkları ve uzlaşmada yer almayan herhangi bir konu hakkında talepkar olamayacakları oldukça açıktır.

İkinci Madde’den anlaşıldığı gibi, NATO’nun bir üyesi olan Türkiye ile NATO’ya üye olacak olan İsviçre ve Finlandiya, NATO Andlaşması’nın dayandığı ilke ve değerlere bağlı olduklarını açıklamış oldular.

Zaten, her üye devletin ve üye olmak isteyen devletin kabul etmek durumunda olduğu şey zaten NATO andlaşmasının kendisidir. Bunun mutabakatta tekrarlanmış olması, ilgili devletler açısından başka bir anlamı olamaz.

Ama 3. Madde NATO Andlaşması’nda yer alan ‘milli güvenlik’ ilkesine ek olarak, bu........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play