We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yurttaşlık ve Soydaşlık Gerilimi veya İlhak ve İltihak Talepleri Arasındaki gerilim

8 4 52
07.08.2022

Anavatanın ilhak talebi ile Etnik akrabaların iltihak talebi her zaman örtüşmeyebilir. Örneğin Türk-Yunan Savaşında (1922) büyük kayıplara uğrayan Yunanistan, Büyük Ülkü’den (Megali İdea) vaz geçmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden, 1923’ten sonra Kıbrıslı Rumların İltihak talebini sahiplenemiyordu. Yunanistan Büyük Britanya’ya bütünüyle bağımlı bir ülke idi ve Kıbrıslı Rumların Enosis talebi yüzünden Büyük Britanya ile gerilim yaşamak istemiyordu.

Gelgelelim, Kıbrıslı Rumlar Yunanistan’ın bütün uyarılarına rağmen, İltihak talebinden vaz geçmiyorlardı. Nitekim 1931 yılında ünlü Ekim-Ayaklanması gerçekleşti ve Kıbrıslı Rumları yöneten elitler, halkı Enosis için sokağa döktüler.

Bu olay karşısında öfkelenen Yunanistan’ın başbakanı Elefteros Venizelos, şu tarihsel açıklamayı yapar: “Kıbrıslı Rumlar, Helenizm ailesine ait olabilirler ama Yunanistan’ın yurttaşı değildirler.

Ve Yunanistan’ın izleyeceği politikaya, sadece onun egemen yurttaşları karar verir...”

Venizelos bu sözlerle Soydaşlık ve Yurttaşlık arasındaki farkı gözler önüne sermiş oldu: Soydaşların siyasal ve hukuksal hakları yoktur. Aslında yok hükmündedirler. Yurttaşlık Haklarından, İnsan Haklarından söz ederiz ama hiç kimsenin “Soydaş Haklarından” bahsettiği duyulmamıştır...

Soydaşsın Sen Soydaş Kal!

Venizelos’un konuşmasından tam 72 yıl sonra başka bir siyasetçinin, bambaşka ve çarpık bir anlayışla Soydaşların hak sahibi olamayacaklarını nasıl ifade ettiğine bakalım. Rauf Denktaş’tan söz ediyorum ve 2003 yılında Annan Planı sürecinde TBMM’de yaptığı konuşmadan...

Şöyle diyordu Rauf Denktaş: “Kıbrıs’ın kaderini 134 bin Kıbrıslı Türk belirleyemez. Kıbrıs, Türkiye’nin jeo-politik hakkıdır...”

Venizelos ile Denktaş’ın yaklaşımlarına daha yakından bakalım.

Venizelos, Anavatan Milliyetçiliği çerçevesinde Kıbrıslı Rumlara “Helenizm ailesine ait kimseler” olarak bakıyor. Bir anlamda, soydaş olduklarını söylüyor. Fakat vurguyu yurttaşlığa kaydırıyor: “Siz Yunanistan’ın yurttaşı değilsiniz, bu yüzden de Yunanistan’ın politikalarını belirleyemezsiniz” diyor.

Denktaş da Anavatan Milliyetçiliği temelinde hareket ediyor, Kıbrıslı Türklerin Türk ulusunun soydaşları olduğunu söylüyor, ama yaşadıkları yerin, Kıbrıs ülkesinin kaderini belirleme hakları olmadığını vurguluyor. Bir anlamda, “Soydaşsın sen Soydaş Kal!” veya “Soydaşlığını Bil!” diyor ve karar verici aktör olarak, Türk ulusunu gösteriyor...

Maalesef Türk milliyetçileri günümüzde de benzer bir tutum........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play