We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Soydaşlık ve Yurttaşlık Arasında Kıbrıslı Türkler

7 2 8
31.07.2022

Soydaşlık kavramı, ırk ve soy kavramları ile iç içedir. Aynı soydan gelen insanlar kast ediliyor ki, bu yaklaşım, modern olgular olan ulusları biyolojik varlıklar olarak tanımlar.

Soya gönderme yapan ulus anlayışı, soy-kütükçü, hatta ırkçı bir ulus anlayışıdır ve kendi içinde yayılmacı eğilimler taşır.

Irk ulusun yapı taşlarından biri kabul edildiğinde, soydaşların aynı devlet çatısı altında toplanması benimsenmiş olur.

Irk, elbette kanla tanımlanır...

Saf kandan bahsedenler, kanın toprağı kutsadığını, “vatan yaptığını” düşünürler. Örneğin Naziler, Blut und Boden, yani, Kan ve Toprak milliyetçiliğinden söz ederlerdi. “Aklımızla değil, kanımızla düşünüyoruz” derlerdi.

Oysa tarih sahnesine modern dönemde ortaya çıkan uluslar, soy ve kan temelinde değil, aynı coğrafya parçasında yaşayan ve tebaa olmaktan kurtulan toplulukların yurttaşlık kavramı üstünden siyasi bir birlik oluşturmalarıyla bilinirler.

Uluslar yurttaşlık kavramını tanımlama biçimlerine göre ayrı kategorilere ayrılırlar. Örneğin, devletin sınırları içinde yaşayan ve etnik kökeninden bağımsız olarak eşit anayasal haklara sahip olan herkes, o ulusun yurttaşı sayıldığında, Siyasi Ulus olgusundan söz ediyoruz. Bu tür uluslar, devlet sınırları dışında yaşayan ve “kurtarılması gereken etnik akrabalardan” söz etmezler.

Örneğin Fransa, İsviçre’de veya Kanada’da yaşayan ve Fransızca konuşan nüfusu kendi topraklarına katmayı aklından geçirmez.

Bunu,........

© Yeni Düzen


Get it on Google Play